Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

Hoofd en hart voor de samenleving

Bestuur Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

Het Management team wordt gevormd door de decaan, de vice-decaan onderwijs, de vice-decaan onderzoek en de directeur.

De programmaleiders onderzoek sturen de verschillende research programma's aan.

De opleidingsdirecteuren zijn verantwoordelijk voor de inrichting, kwaliteitsbewaking en programmering van de opleidingsprogramma's.

De departementsvoorzitters zijn verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het onderwijs en het onderzoek van het departement.

De Faculteitsraad mag het Managementteam gevraagd en ongevraagd van advies voorzien.

In het Faculteitsreglement komen de algemene bepalingen, inrichting en bestuur van de faculteit en medezeggenschap aan bod.

Voor vragen aan het bestuur van de faculteit kunt u zich richten tot Mw. Monique Vermee, secretaresse Faculteitsbureau.