Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

Hoofd en hart voor de samenleving

Onderzoek Departement Ontwikkelingspsychologie

Research Developmental Psychology

Source: all papers of the assistant/associate/full professors of the Developmental Psychology department (2013 - Jan. 2018).

Publicaties

Een overzicht van de publicaties van ons departement is te vinden op Zotero. Volg ons onderzoek.

Lifespan Lab

In het Lifespan Lab (voorheen Babylab) onderzoeken we hoe mensen zich ontwikkelen van baby tot in de volwassenheid. Meer informatie via www.tilburguniversity.edu/lifespanlab.

Subsidies

Op ons departement lopen enkele onderzoekslijnen die voortkomen uit externe subsidies, waaronder sommigen persoonsgebonden zijn.

  • Loes Keijsers doet in haar Vidi-project onderzoek naar Opvoed-advies op maat aan de hand van smartphone apps met micro-vragenlijsten. Lees het persbericht hierover. Voor meer informatie, zie de website van ADAPT.
  • Theo Klimstra onderzoekt met een Vidi subsidie de rol van identiteitsontwikkelingsprocessen in het ontstaan van persoonlijkheidsstoornissen bij jongeren. Meer informatie op de website van Project-IK.
  • In zijn Veni-project, onderzoekt Matteo Giletta de effecten van leeftijdsgenoten op zowel de mentale als fysieke gezondheid van adolescenten.
  • In het Veni-project van Wiebke Bleidorm wordt onderzocht of en hoe de transitie naar ouderschap leidt tot veranderingen in de persoonlijkheid van nieuwe ouders.
  • Joanne Chung zal samen met Odilia Laceulle (Utrecht University) onderzoek doen naar tegenspoed, emoties en karaktergroei bij vluchtelingen (Templeton Grant: ‘Emotional Character Growth Following Adversity’).
  • Stefan Bogaerts is co-PI van verschillende projecten betreffende o.a. slachtofferschap van partnergeweld in psychiatrische patiënten (NWO), Virtual Reality Agressie Preventie Training in forensische klinieken (NWO), statistische en dynamische risicofactoren voor het ambulante forensische veld (Kwaliteit Forensische Zorg) en forensische prognoses, behandelduur en uitstroom voor tbs-gestelden (Kwaliteit Forensische Zorg).

Tilburg Experience Sampling Center (TESC)

Loes Keijsers is samen met Angelique Cramer kartrekker van het Tilburg Experience Sampling Center (TESC), dat onderzoek faciliteert naar gezondheid en welbevinden in het dagelijkse leven (gebruik makend van smartphones en wearables). Voor meer informatie, zie experiencesampling.nl.

Instrumenten, behandelprogramma's en datasets

Wij hebben een aantal instrumenten en behandelprogramma's ontwikkeld en delen enkele datasets. Wil je meer info hierover? Neem dan contact op met ons.

Instrumenten:

Behandelprogramma’s:

Beide interventies zijn erkend door de erkenningscommissie justitiële interventies.

Datasets:

Open science

Ons departement streeft naar transparantie en openheid met betrekking tot onze onderzoeksactiviteiten. Veel van onze faculteitsleden en studenten hebben open science onderzoekspraktijken toegepast, zoals open access met betrekking tot data en onderzoeksmateriaal, pre-registratie/registratie en preprints. We streven ernaar om open science waarden en praktijken te blijven hanteren!

Student-assistenten

Wij zijn regelmatig op zoek naar student-assistenten voor onze projecten. Wil je ervaring opdoen in wetenschappelijk onderzoek? Neem dan contact op met ons.