Tilburg School of Catholic Theology

Geloof geeft te denken

Afscheid dr. A.M.H. Bisschops

Op vrijdag 16 juni 2017 vindt in Utrecht het symposium plaats ter gelegenheid van het afscheid van dr. Anke Bisschops (Tilburg University, Tilburg school of Catholic Theology).

Dit symposium behandelt het thema ‘Leiderschap in de kerk’ vanuit drie verschillende invalshoeken: psychologie, spiritualiteit en lichamelijkheid.

Inleiding

Werkers in de kerken hebben het zwaar. Er worden aan hen steeds hogere eisen gesteld, vooral qua communicatieve en sociaal-emotionele vaardigheden. Ze opereren in een lastige context van afnemend aanzien en status, krimpende financiële middelen, kerksluitingen enz. Hoe om te gaan met de emoties die daarbij onvermijdelijk optreden? Hoe toch op een goede manier leiding te geven? En wat betekent een en ander voor de opleiding tot pastor?

Lezingen

Anke Bisschops bespreekt in haar lezing het gegeven dat ons gedrag vaak meer bepaald wordt door ons emotionele brein dan door ons rationele brein - vooral in situaties die we als lastig en bedreigend ervaren. Hoe moeilijker de context waarin we leven, des te meer het emotionele brein ons gedrag bepaalt. Concreet betekent dat dat onze sociaalemotionele ‘make-up’ ons gedrag vaak meer beïnvloedt, dan wat we aan kennis opdeden op de opleiding. Niet alleen kennis en kunde, maar vooral ook persoonlijke ontwikkeling - karaktervorming – zijn van belang voor toekomstige pastores en geestelijk verzorgers. Leidinggeven aan anderen vereist dat we eerst en vooral leidinggeven aan onszelf en het eigen leven. Wat betekent dat voor een opleiding als de onze?

Dieuwke Talma is als docent verbonden aan de Academie voor Haptonomie in Doorn en heeft daarnaast een eigen praktijk voor haptotherapie. In het verleden verzorgde zij in het kader van het vak moraaltheologie workshops haptonomie voor stagiaires pastoraal theologie van de Katholieke Theologische Universiteit van Utrecht. In deze workshops hielp zij de studenten om voeling te krijgen met zichzelf en daarmee beter contact te maken – met zichzelf en met de ander. In haar presentatie zal zij ingaan op voor leiderschap cruciale thema’s als grenzen bewaken, ruimte innemen en aanwezig zijn.

De jezuïet Jos Moons is als studentenpastor verbonden aan de Tilburg School of Catholic Theology (Tilburg University). Ook werkt hij aan een proefschrift over de Heilige Geest. In zijn presentatie bespreekt hij hoe innerlijk aanvoelen wat het goede is een belangrijke bron van oriëntatie vormt. De pastorale werkelijkheid van deze tijd is vaak te complex om simpelweg kerkelijke bepalingen toe te passen en de wensen van parochianen te divers om het iedereen naar de zin te kunnen maken. Hoe dan leiderschap vorm te geven? De Ignatiaanse spiritualiteit gaat ervan uit dat God spreekt doorheen de affectieve uitwerking in de ziel. Dit vereist wel een onderscheiding der geesten: onze innerlijke bewegingen (onder)kennen, interpreteren en op waarde schatten. Een dergelijke onderscheiding der geesten maakt een open en zelfbewust leiderschap mogelijk, dat tegelijkertijd creatief en loyaal is. Wat zijn de implicaties hiervan voor de opleiding tot pastor?

Programma

13.30 uur Inloop

14.00 uur Welkomstwoord dr. Willem Putman

14.05 uur Lezing dr. Anke Bisschops

                Emoties en leiderschap: een psychologische benadering

14.25 uur Discussie

14.35 uur Lezing drs. Dieuweke Talma

                Leiderschap en de rol van het lichaam: een haptonomische

                benadering

14.55 uur Discussie

15.05 uur Lezing drs. Jos Moons s.j.

                Leiderschap en spiritualiteit: een benadering vanuit de

                Ignatiaanse spiritualiteit

15.25 uur Discussie

15.35 uur Slotwoord prof. dr. Staf Hellemans

15.50 uur Receptie

Praktische informatie

Het afscheidssymposium vindt plaats op vrijdag 16 juni op de locatie Zaalverhuur 7. Het adres van zaalverhuur 7 is Boothstraat 7 in Utrecht.

Gratis

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan het symposium.

Aanmelding

In verband met het bereiken van het maximum aantal deelnemers is aanmelding niet meer mogelijk.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij het secretariaat van de Tilburg School of Catholic Theology, telefoon 013 - 466 3800 of e-mail: bureautst@tilburguniversity.edu

Wanneer: 16 juni 2017 13:30

Einddatum: 16 juni 2017 16:30