Tilburg School of Catholic Theology

Geloof geeft te denken

Open Collegeavonden 2016

In 2016 organiseert de Tilburg School of Catholic Theology een aantal Open Colleges. Deze colleges zijn gratis door iedereen bij te wonen. Aanmelden is wel verplicht.

Voor geïnteresseerden in de bachelor of master Theologie, de master Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing of de master Christianity and Society organiseren wij voorafgaand aan iedere Open Collegeavond een Open Huis op de onderwijslocatie in Utrecht (Nieuwegracht 65). Dit Open Huis geeft de mogelijkheid om de sfeer op onze faculteit te proeven door kennis te maken met studenten en docenten van de opleiding.

Wilt u een Open College bezoeken?

Datum Tijd College Locatie Inschrijven
11 februari 2016 19:00-20:30 'Waarom noemen wij God Vader?' door Prof dr. M. Sarot Utrecht Inschrijven voor dit Open College
21 april 2016 19:00-20:30 'Godsdienstvrijheid. Wat zegt de katholieke kerk daar eigenlijk over?' door Dr. mr. A.P.H. Meijers Meijers Utrecht Inschrijven voor dit Open College
9 juni 2016 19:00-20:30 'Fundamentalisme en tolerantie' door Prof. dr. M.J.H.M. Poorthuis Utrecht Inschrijven voor dit Open College

Toelichting Open College 21 april 2016

Godsdienstvrijheid. Wat zegt de katholieke kerk daar eigenlijk over?

Godsdienstvrijheid is een kostbaar goed. De katholieke kerk erkent de godsdienstvrijheid als recht van de mens. Dat lijkt vreemd. Want eigenlijk zou toch -in de ogen van de katholieke kerk- iedereen katholiek moeten worden. Op dit open college wordt hierop nader ingegaan.

Toelichting Open College 9 juni 2016

De koninklijke, maar smalle weg tussen fundamentalisme en relativisme

Fundamentalisme lijkt vooral traditioneel en orthodox te zijn. Ten onrechte! Fundamentalisme is een modern verschijnsel en heeft weinig te maken met de traditioneel-religieuze geleerdheid; die wordt juist genegeerd.

Tolerantie is al even gecompliceerd: de overtuiging dat ”alle religies op hetzelfde neerkomen” klinkt tolerant, maar berooft elke religie ervan om voor haar waarheid te staan. Zo bezien is dit relativisme niet het begin, maar het einde van de dialoog. De vraag tijdens dit open college is: hoe te varen tussen de klippen van fundamentalisme enerzijds en relativisme anderzijds?


Stuur door

Wat is de uitkomst van vijf plus één