Tilburg School of Catholic Theology

Geloof geeft te denken

Open Collegeavonden 2017

Ook in 2016-2017 organiseert de Tilburg School of Catholic Theology een aantal Open Colleges. Deze colleges zijn gratis door iedereen bij te wonen. Aanmelden is wel verplicht.

Voor geïnteresseerden in de bachelor of master Theologie, de master Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing of de master Christianity and Society organiseren wij voorafgaand aan iedere Open Collegeavond een Open Huis op de onderwijslocatie in Utrecht (Nieuwegracht 65). Dit Open Huis geeft de mogelijkheid om de sfeer op onze faculteit te proeven door kennis te maken met studenten en docenten van de opleiding.

Wilt u een Open College bezoeken?

Datum Tijd College Onderwerp Inschrijven
11 mei 2017 19:00-20:30 'Lost in Translation': het probleem van de interreligieuze dialoog, Prof. dr. Peter Jonkers Wanneer we met mensen van andere religies en culturen spreken, voelen we ons vaak verloren. Kunnen we de ander met een vreemde religie en cultuur eigenlijk wel begrijpen, d.w.z. zonder haar in onze wereld te assimileren? Via een vergelijking met het vertalen en begrijpen van vreemde talen proberen we meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden en grenzen van interreligieuze en interculturele communicatie. Inschrijven