Tilburg School of Catholic Theology

Geloof geeft te denken

Redes

2013

Annual Lecture Master Christianity and Society

by keynote speaker Ernst Hirsch Ballin on
Christianity and the future of Christian Democracy

This lecture was held on Thursday February 21st at campus of Tilburg University.
Click here for his key note address in it's entirety .

Click here for the first response to the lecture by Manuela Kalsky .
Click here for the second response to the lecture by Jürgen Mettepenningen .
Click here for the third respons to the lecture by Theo de Wit.

Click here to find a full description of the day.


2012

Toespraak ter gelegenheid van de 6e faculteitsdag (dies natalis) van Tilburg School of Catholic Theology

Gehouden op de 23e november 2012 te Utrecht, uitgesproken door decaan prof. dr. A.J. (Adelbert) Denaux. Klik hier voor de volledige tekst van de toespraak.

Na de inleidende woorden van decaan Denaux was het de beurt aan
prof. dr. Mathijs Lamberigts K.U. Leuven) die de lezing
Het Tweede Vaticaans Concilie en de uitdagingen voor vandaag hield.

Hier vindt u de volledige lezing van professor Lamberigts.

Laudatio ter gelegenheid van het toekennen van een ere-doctoraat aan prof. dr. Guido Vergauwen, rector van de Université de Fribourg in Zwitserland

Professor Vergauwen ontving het eredoctoraat tijdens de dies natalis van Tilburg University op 9 november 2012, vanwege de bijzondere verdiensten van zijn gehele werk, dat zich concentreert op de verhouding tussen geloof en rede, tussen christendom en cultuur, op de oecumenische problematiek, in het bijzonder op de relatie met de orthodoxe kerken, en op de interculturele en interreligieuze dialoog.

Laudatio van prof.dr. A.J. Denaux, decaan van de School of Catholic Theology.
Toespraak eredoctor Guido Vergauwen, Prof. dr. Vergauwen rector van de Université de Fribourg.

Laudationes ter gelegenheid van het afscheidscollege van prof.dr. J.B.M. (Jozef) Wissink

Op vrijdag 20 januari nam professor Wissink afscheid als hoogleraar Praktische Theologie. hij deed dat met een afscheidscollege getiteld: Christus, missie en cultuurhermeneutiek. "Naar nieuwe sporen in de praktische theologie".

Laudatio van prof.dr. A.J. Denaux, decaan van de School of Catholic Theology
Laudatio van prof. dr. G.A.F. (Staf) Hellemans, hoogleraar godsdienstsociologie.


2011

Voordrachten gehouden tijdens de Faculteitsdag op 25 november 2011

Het thema van de dag was: Over de aansluiting van jongeren bij geloof, religie en theologie.

Openingstoespraak van decaan Adelbert Denaux.

Inleiding van dr.ir. Michel Remery.

Inleiding van mw. D.R.S.L. (Laura) de Vries .

Over de aansluiting van jongeren bij geloof, religie en theologie lezing van dr. Monique van Dijk

Klik hier voor een verslag van de lezing van dr. Monique van Dijk in het
Friesch Dagblad van 26 november 2011


Adelbert Denaux, decaan School of Catholic Theology

Toespraak ter gelegenheid van de opening van het HOVO Utrecht. Klik hier om de toespraak te lezen.Marcel Poorthuis, hoogleraar interreligieuze dialoog

Lees hier zijn oratie.


2010

Toespraak ter gelegenheid van de opening van het studiejaar 2010/2011

Adelbert Denaux, decaan School of Catholic Theology

Toespraak ter gelegenheid van de opening van het studiejaar 2010/2011. Tevens start samenwerking met Fontys Hogeschool voor Theologie en Levensbeschouwing. Lees hier de toespraak .

Faculteitsdag 2010

Gebed en Gemeenschap
De School of Catholic Theology heeft op vrijdag 26 november 2010 haar vierde faculteitsdag gevierd.

Het thema van deze faculteitsdag was 'Gebed en Gemeenschap'. Prof.dr. Marcel Sarot, hoogleraar Theologie aan de Universiteit Utrecht hield een principieel en praktisch pleidooi voor een opwaardering van het gemeenschappelijk gebed.

Decaan Adelbert Denaux hield een mooie welkomstspeech. Die kunt u hier downloaden.

 

2008

Diesredes van de eerste Faculteitsdag van de Tilburg School of Catholic Theology

Dr. Marcel Poorthuis, bijzonder hoogleraar Interreligieuze Dialoog en Dr. Abdelilah Ljamai, universitair docent Islam & Humanisme

De diesredes van de eerste Faculteitsdag van de Tilburg School of Catholic Theology vindt u hier.


2007

Heilig, Heilig, Heilig: een pleidooi voor de heiligheid van de Theologie

Henk J.M. Schoot, bijzonder Hoogleraar in de Theologie van Thomas van Aquino

Heilig, Heilig, Heilig: een pleidooi voor de heiligheid van de Theologie.


2006

Katholieke Theologie in een context van (post) moderniteit

A. Denaux, decaan Faculteit Katholieke Theologie

Katholieke Theologie in een context van (post) moderniteit.