Tilburg School of Catholic Theology

Geloof geeft te denken

Alumnivereniging VAK

Leden van de alumnivereniging VAK kunnen gratis gebruik maken van de bibliotheekfaciliteiten van Tilburg University.

Actuele activiteiten VAK

Van harte nodigt het bestuur van de VAK jullie uit voor een bezoek aan de Dienst Geestelijke Verzorging van het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht Leidsche Rijn, dat zal plaatsvinden op

28 september 2018, aanvang 14.00 uur (ontvangst vanaf 13.30 uur)

St. Antonius Ziekenhuis, Soestwetering 1, 3543 AZ Utrecht

Geestelijk verzorgers Antoine de Haan en Nienke Overvliet, beide lid van het team geestelijke verzorging, zullen ons ontvangen in de nieuwbouwlocatie van het St. Antonius Ziekenhuis, locatie Leidsche Rijn. Antoine is de rooms-katholieke geestelijk verzorger en Nienke Overvliet is degene die het meest betrokken is geweest bij de nieuwbouw in Leidsche Rijn (geopend september 2013).

De middag bestaat uit drie onderdelen. Het programma ziet er als volgt uit:

13.30-14.00 Ontvangst

14.00-14.45 Presentatie en gesprek over nieuwbouw van een ziekenhuis en de rol van geestelijke verzorging (aan de orde kunnen komen: de rol van geestelijk verzorgers bij de nieuwbouw van een ziekenhuislocatie; hoe de identiteit van het (van oorsprong rooms-katholieke) St. Antonius Ziekenhuis verandert door fusies; de plek van geestelijke verzorging in het ziekenhuis; etc.).

14.45-15.00 Thee

15.00-15.30 Workshop moreel beraad. In het ziekenhuis wordt gewerkt met de methode van een moreel beraad. Dit vindt plaats, wanneer een ethisch dilemma zich voordoet. Deze middag willen de geestelijk verzorgers ons laten beleven wat de waarde is van een moreel beraad, door een echte casus met ons door te nemen. (Wie wil een concrete, realistische situatie met ethische vragen inbrengen dat hiervoor als casus kan dienen?)

15.30-16.00 Rondleiding door het nieuwe ziekenhuis

16.30 Afsluiting en op weg naar de borrel in Leidsche Rijn Centrum

Na afloop wandelen we naar winkelcentrum Leidsche Rijn Centrum en drinken nog iets in een café of op een terras. Zowel het ziekenhuis als het winkelcentrum bevinden zich op loopafstand van station Utrecht Leidsche Rijn.

Deelname aan het bezoek aan het St. Antonius Ziekenhuis is kosteloos. Wel is aanmelding vooraf noodzakelijk. Dit kan via ons e-mailadres vak@tilburguniversity.edu.

Activiteitenagenda

De Jaarvergadering wordt gehouden op 23 november 2018 in Utrecht.

In het voorjaar van 2019 wordt een reis naar Ethiopië gepland.

VAK op Facebook

VAK is een Facebookgroep voor VAK-leden gestart. Als VAK-lid kan je ook lid worden van deze pagina, waarop onder andere ook veel foto’s van VAK-activiteiten te vinden zijn. Alléén VAK-leden kunnen lid worden van deze groep met de naam ‘Alumnivereniging VAK’. Als je actief bent op Facebook, neem dan eens een kijkje bij deze groep door te klikken op deze link!

Nieuwe privacywetgeving

Op 25 mei is de nieuwe privacywetgeving van kracht gegaan, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanaf deze datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Voorheen hadden de lidstaten nog hun eigen nationale wetten, gebaseerd op de Europese privacyrichtlijn uit 1995.

In dit verband willen we je laten weten dat het VAK-bestuur besloten heeft om het bestand met e-mailadressen van alle VAK-leden waarvan het e-mailadres bij het bestuur bekend is, ter beschikking te stellen aan de faculteit (Tilburg School of Catholic Theology, TST). Het doel daarvan is dat de faculteit de VAK-leden de Interne Nieuwsbrief van de faculteit kan mailen en informatie kan mailen over de opening van het academisch jaar, de facultaire Dies, de Themadag van de faculteit, oraties, promoties en afscheidscolleges, activiteiten van het postacademisch instituut Luce, van het Cobbenhagencenter, en over eventuele andere relevante activiteiten en gebeurtenissen. Het bestuur heeft van de faculteit de garantie gekregen dat de door de VAK ter beschikking gestelde e-mailadressen alleen voor bovenstaande doeleinden gebruikt zullen worden en niet zullen worden doorverkocht aan derden. Wanneer je niet wilt dat je e-mailadres aan de faculteit ter beschikking wordt gesteld, dan kan je dat altijd aan het bestuur laten weten via het eerdergenoemde e-mailadres.

Recente activiteiten VAK

Stadswandeling Dordrecht 16 juni 2018

Omdat het jaartal 1618 verbonden is aan de Statenvertaling, biedt de VAK op zaterdag 16 juni 2018 een stadswandeling aan door Dordrecht.

Harm van Grol zal onze gids zijn. Hij zal ons meenemen op deze stadswandeling langs kerken en geloofsplekken. We starten bij het Hof van Nederland, het voormalige Augustijnenklooster, en de Augustijnenkerk. Daarna lopen we door naar de plek waar de Kloveniersdoelen zijn geweest, waar de vergaderzaal van de Dordtse synode was. Langs de vrijmetselaars komen we bij de oudkatholieke kerk, een kerk uit 1843 die daarvoor schuilkerk was. Via de Groothoofdspoort vervolgen we onze route naar de Bonifatius, een katholieke schuilkerk. Langs de plek waar de synagoge was, gaan we naar het Scheffersplein, waar de eerste hervormers werden terechtgesteld, en dan door naar de Trinitatiskapel en de Waalse Kerk. Via het Stadhuisplein bereiken we ter afsluiting de Grote Kerk.

De stadswandeling begint om 13:00 uur bij het Hof van Nederland, een kwartiertje lopen vanaf NS-station Dordrecht. Na afloop gaan we samen een hapje eten.

Jaarvergadering

Vrijdag 24 november 2017 vanaf 11.00 uur vond in de Lutherse kerk in Utrecht de Jaarvergadering van het VAK plaats.

In het bestuurlijk deel werden met algemene instemming alle jaarstukken goedgekeurd. Ook werden twee nieuwe bestuursleden verwelkomt: Marian Geurtsen en Archibald van Wieringen. Laatstgenoemde volgt Gerard Rouwhorst op als voorzitter van de VAK.

Voorafgaand aan het bestuurlijk deel verzorgden Dick en Perla Akerboom een lezing over Maarten Luther en Katharina von Bora. Dr. Dick Akerboom is kerkhistoricus en Luther-kenner. Ds. Perla Akerboom is Luthers dominee.

Feestelijke Alumnibijeenkomst in Tilburg

De Tilburgse universiteit organiseerde op 18 november 2017 een alumnidag in het kader van het 90 jarig jubileum. Na het openingswoord van Frederique Knoet volgde o.a. een bijdrage van Marc Meeuwis. 

De VAK organiseerde een workshop samen met de alumnivereniging van de econometristen. Het thema was ‘Data Science vanuit economisch en theologisch oogpunt' met professor Willem-Jan van den Heuvel en dr. Frank Bosman.

Lees verder voor een impressie van de dag.

Afscheid voorzitter VAK prof. dr. Gerard Rouwhorst

Onze voorzitter Gerard Rouwhorst, hoogleraar Liturgiegeschiedenis, is met pensioen gegaan. Na het officiële afscheid van de faculteit, organiseerde de VAK op woensdag 27 september 2017 een bezoek aan het Joods Historisch Museum in Amsterdam en de Portugese Synagoge. Ter afsluiting was er de gelegenheid om met elkaar aan tafel te gaan in een restaurant in de omgeving.

Het Joods Historisch Museum is een fraai en toonaangevend museum, gevestigd in vier monumentale synagogen middenin het Joods Cultureel Kwartier in Amsterdam. Er wordt een uniek beeld gegeven van het Nederlandse joodse leven in al haar facetten, toen en nu. Het museum bezit een uitgebreide multimediale collectie. Van schilderijen tot films en van gebruiksvoorwerpen tot 3D-presentaties. Daarnaast zijn er altijd een of twee tijdelijke tentoonstellingen.

LUCE-aanbod

LUCE/CRC biedt ieder seizoen enkele activiteiten aan waar VAK-leden met korting aan kunnen deelnemen. Op de website van Luce treft u telkens een uitgebreidere beschrijving en de mogelijkheid tot aanmelden.

Om op de hoogte te blijven kunt u zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief via luce-crc@tilburguniversity.edu.

Geef uw e-mailadres aan ons door!

Om te kunnen besparen op portokosten en bovendien het secretariaat van de faculteit te kunnen ontlasten, versturen wij voortaan nog maar één keer per jaar een informatiebrief op papier. Geef dus uw e-mailadres aan ons door zodat u geen enkele aankondiging hoeft te missen.

Fotoverslagen VAK-reizen

Frederique Knoet

Frederique Knoet

Tilburg University alumnus Marc Meeuwis

Tilburg University alumnus Marc Meeuwis

Impressie van de presentatie door Frank Bosman

Impressie van de presentatie door Frank Bosman