Tilburg School of Catholic Theology

Geloof geeft te denken

Het VAK-bestuur

De leden van het bestuur zijn:

Prof. dr. G.A.M. Rouwhorst (voorzitter)

Gerard Rouwhorst studeerde liturgiewetenschappen, eerste aan de KTU, later ook in Rome en Parijs. Op dit moment is hij hoogleraar liturgiegeschiedenis aan de School of Theology.

Paul van Kruining (secretaris)

Paul van Kruining studeerde aan de KTU van 1992 tot 2000. Hij studeerde af bij prof. Frans Vosman op een onderzoek naar de onderbouwing in de moraaltheologie van mensenrechten. Sinds 2000 is hij werkzaam binnen de vakbeweging, momenteel als beleidsmedewerker bij de FNV.

Inge Elling (penningmeester)

Inge Elling studeerde aan de KTU te Utrecht van 1991 tot 1997. Zij is afgestudeerd bij Theo Salemink. Zij is 15 jaar werkzaam geweest in het basispastoraat in het Bisdom Rotterdam, waaronder enkele jaren als opbouwwerker in een Vinexwijk. Al eerder was zij VAK-bestuurslid.

Theo van Driel

Theo van Driel, woont in Apeldoorn, studeerde aan de KTUA tussen 1992 en 1998. Hij studeerde af bij Theo Clemens op het onderwerp: de relatie tussen de armenzorg in Nederland en de diaconie in de protestantse kerken vanaf de Reformatie tot heden. Van 1999 tot 2011 was het regiopastor voor de diaconie in West Friesland en was docent didactiek aan het seminarie de Tiltenberg.

Marianne Kuipers

Marianne Kuipers studeerde voor haar Bachelor theologie aan de FKT van 2009 tot 2012. Voor haar Master Theologie studeerde zij van 2012 tot 2014 in Fribourg, Zwitserland. Sinds 2015 promoveert zij aan de TST binnen de fundamentele theologie onder begeleiding van Marcel Sarot. Haar thema is: G.K. Chesterton and the New Atheism.

Arnold Smeets (Adviseur van het bestuur)

Arnold Smeets studeerde aan de Theologische Faculteit Tilburg en promoveerde in 2007 aan de FKT. Voorheen was hij werkzaam bij de KRO-NCRV. Hij is universitair docent aan de FKT verantwoordelijk voor Luce/CRC.