Tilburg School of Humanities and Digital Sciences

Communicatie, Cultuur, Filosofie, Religie, Kunstmatige Intelligentie en Liberal Arts and Sciences

Dag van de Filosofie 2017

logo DvdF 2017

De Dag van de Filosofie is een jaarlijks evenement in Tilburg dat georganiseerd wordt in het kader van de nationale Maand van de Filosofie. Het maandthema van 2017 was 'Rust'. Wij gaven hier onze eigen draai aan.

De 'Dag van de Filosofie 2017' vond plaats op zaterdag 8 april 2017 in Theater Cinecitta in Tilburg en sloot aan bij het thema van de Maand van de Filosofie 2017: Rust & onrust

Rust & Onrust

Dit thema van de Dag van de Filosofie wordt op zaterdag 8 april van alle kanten bekeken, gewogen en besproken door een keur aan filosofen, wetenschappers, politici en kunstenaars. Zij zullen prangende, maatschappelijke vraagstukken zoals de opkomst van het populisme en ervaring van toenemende werkdruk bespreken. Daarnaast zullen we op deze dag (on)rust ervaren door middel van kunst en muziek, zal er met een satirische blik gekeken worden naar het thema en zullen we door middel van workshops ideeën van grote filosofen belichten.

De Dag wordt om 13:30 uur officieel geopend, waarna schrijver en psychiater Theodore Dalrymple de openingslezing zal geven. Daarna zullen sprekers als Marli Huijer, Ignaas Devisch, Wouter Kusters, Jan Terlouw, Esther Porcelijn en vele anderen zich buigen over verschillende onderwerpen gerelateerd aan het thema.

Wilt u liever naar een film of een concert? In Paradox worden een film en een video-expositie vertoond, beide gerelateerd aan het thema. Hier kunt u ook genieten van mooie muziek.

Na het diner kunt u kiezen voor een luchtig avondprogramma met cabaret en satire of kunt een deelnemen aan een interessante, interactieve workshop over de filosofen Sartre en Lyotard.

Rust & Onrust

Rust & Onrust is een thema dat ons dwingt te reflecteren op de huidige samenleving en ons tegelijkertijd uitdaagt hiervan los te zingen en uit het tijdelijke te breken. Het is een thema dat grote politieke vragen omvat. Zal het aan populariteit groeiende populisme onrust veroorzaken? Kan de religie ons rust brengen of is zij juist een veroorzaker van onrust? Maar niet alleen in dergelijke wereldwijde problemen zien we de spanning tussen rust en onrust, dit is een fenomeen dat we ook in ons dagelijks leven ervaren. We werken ons 335 dagen per jaar driemaal een slag in de rondte om er 30 dagen van rust voor terug te krijgen. Moeten we meer rust zoeken in de sleur van ons dagelijks leven of is de rusteloosheid die we ervaren juist nastrevenswaardig?

Dit thema is een veelbesproken interesse in onze tijd, maar het is ook een thema waar filosofen al jaren over denken. Meer dan twee millennia geleden hielden de stoïcijnen zich al bezig met de gemoedsrust. En na tweeduizend jaar van reacties houden ook de recente filosofen zich bezig met vraagstukken rondom dit thema.


PROGRAMMA

Dag van de Filosofie, zaterdag 8 april 2017
13:00 Inloop en ontvangst Foyer
13:30 Openingslezing door Theodore Dalrymple Grote Zaal
13:30 Middagprogramma Kunst & Cultuur Muziekpodium Paradox
14:45 Parallelsessies Blok 1 Diverse zalen
15:45 Pauze Foyer
16:15 Parallelsessies Blok 2 Diverse zalen
17:45 Parallelsessies Blok 3 Diverse zalen
18:45 Diner Foyer
20:00 Avondprogramma Ruimte X en Balkonkamer

Openingslezing - 13:30-14:30 - Grote zaal

Self-absorption versus Self-examination (grote zaal)

13:30 - 14:30 - Grote Zaal (sessievoorzitter Harry Bunt)

 • Theodore Dalrymple - Openingslezing 'Self-absorption versus Self-examination’

There have been repeated claims in the history of psychology that Mankind is finally beginning to understand itself, with the promise this better understanding can or will lead to a happier and more fulfilled life for the population. These claims are false or misleading. Mankind is as mysterious to itself as it ever was. In practice, many of the claims to superior understanding lead to a retrogression in that understanding rather than an increase, at least in many people. Psychological theories tend to alienate people from themselves, so that they begin to think of themselves as objects rather than subjects. This, however, creates a disquieting tension in their minds, for they never cease to be subjects, at least while they remain conscious, active beings. There are metaphysical reasons why such inescapable and essential judgments as between good and evil, beauty and ugliness, and how life should be lived, will never be reduced to matters of empirical investigation. Literature will never be redundant in the quest for self-understanding.

Parallelsessies blok 1 - 14:45-15:45

Eeuwig onderweg. De angst om achter te blijven (grote zaal)

14:45-15:45 - Grote zaal (sessievoorzitter Harry Bunt)

 • Marli Huijer
 • Frank Meester

De westerse mens is de afgelopen decennia massaal in beweging gekomen. Avontuurlijke reizen naar onbekende streken waar mensen wonen die een vreemde taal spreken en er andere gebruiken op na houden, was lang slechts weggelegd voor een enkeling. Nu vervoer goedkoper en sneller is geworden, kunnen velen als uitwisselingsstudent, expat of toerist steeds opnieuw naar vrijwel alle uithoeken van de wereld reizen. Welke gevolgen heeft dat eeuwig onderweg zijn voor de sociale leefomgeving? Hoe verhoudt die rusteloze reislust zich tot de vele bepalingen die de beweeglijkheid van niet-westerse vluchtelingen en migranten worden opgelegd?

Rust of verveling? (ruimte X)

14:45-15:45 - Ruimte X (sessievoorzitter Dries Deweer)

 • Ignaas Devisch
 • Dries Deweer

In onze gejaagde samenleving lijken we allemaal op zoek naar rust. Kunnen ontsnappen aan alle drukte, tijd maken voor jezelf, uitblazen, de batterijen opladen, we hebben er allemaal nood aan, zo lijkt het wel. Maar is dat wel zo? Ignaas Devisch, filosoof aan de Universiteit Gent, schreef er een opvallend boek over: 'Rusteloosheid. Pleidooi voor een mateloos leven' (De Bezige Bij, 2016). We moeten helemaal niet per se onthaasten, zo betoogt hij. Het mateloze leven heeft immers allerlei voordelen. Als we af willen van rusteloosheid, dan dreigt ook passie, creativiteit en verlangen uit ons leven te verdwijnen. Professor Devisch gaat met ons in gesprek over zijn tegendraadse standpunt.

Workshop: Nietzsche (balkonkamer)

14:45-15:45 - Balkonkamer (sessievoorzitter Milou Rabelink)

 • Martine Prange - Workshop over Nietzsche

De workshop over Nietzsche die Martine Prange leidt gaat in op de vraag hoe je Nietzsche moet lezen op basis van zijn eigen lees- en denkaanwijzingen. Daarin spelen rust en tijd een cruciale rol.

Parallelsessies blok 2 - 16:15-17:30

Populisme: politieke onrust? (grote zaal)

16:15-17:30 - Grote zaal (sessievoorzitter Harry Bunt)

 • Jan Terlouw
 • Tim Houwen

Zo’n 80% van de Nederlanders is tevreden met zijn bestaan, maar als het Sociaal en Cultureel Planbureau doorvraagt krijgen ze te horen: …maar, we zijn onzeker. Over de werkgelegenheid van onze kinderen (flexwerk), over de werkgelegenheid van de middeninkomens, over hele bedrijfstakken die worden gedigitaliseerd (wat betekent dat voor de werkgelegenheid), over de onbetrouwbaarheid van de banken, etc. Het socialisme lijkt geen veilige haven meer voor zekerheid, zie Nederland, zie Frankrijk. De belangentegenstellingen die inherent zijn aan een markteconomie met een vrije, ondernemingsgewijze productie bestaan nog steeds, maar worden door de PvdA niet meer herkend (zie artikel Kuitenbrouwer in NRC van 25 maart ’17). De globalisering heeft een tweedeling teweeggebracht, wat tot uiting kwam in de Brexit en de verkiezing van Trump. De politieke tegenstelling is niet meer zozeer links/rechts maar meer open/gesloten. Al met al een goede voedingsbodem voor populisme en politieke onrust.

Rust en geestelijke gezondheid (ruimte X)

16:15-17:30 - Ruimte X (sessievoorzitter Robert Peeters)

 • Wouter Kusters
 • Raymond Haans

Tegenwoordig gaat men behoorlijk soepel om met indelingen in de psychiatrie. Psychiaters strooien met labels in plaats van een gedegen diagnose te stellen. Althans, dat is hoe veel mensen denken dat het er in de geestelijke gezondheidszorg aan toe gaat. Psychiater Raymond Haans vertelt over de mythes en misverstanden die bestaan rondom het stellen van diagnoses. Wouter Kusters zal deze praktijk verbinden aan meer abstract filosofische begrippen als vrijheid en geworpenheid. En breder: wat betekent waanzin als filosofisch begrip eigenlijk?

Meditatiesessie (balkonkamer)

16:15-17:30 - Balkonkamer (sessievoorzitter Milou Rabelink)

 • Henk Barendregt - Meditatie: Rust en vrijheid (geleide meditatie met tussendoor uitleg)

Meditatie heeft twee belangrijke aspecten: het vinden van rust, belangrijk voor ons meestal drukke bestaan, en het vinden van flexibiliteit, mentale vrijheid, van belang voor een zinvolle invulling van ons leven. Door middel van oefeningen zullen de deelnemers kunnen proeven aan deze twee aspecten.

Parallelsessies blok 3 - 17:45-18:45

Determinisme, vrijheid en innerlijke rust (grote zaal)

17:45-18:45 - Grote zaal (sessievoorzitter Harry Bunt)

 • Henk Barendregt
 • Leon de Bruin

Is het menselijk handelen gedetermineerd of is het vrij? Speelt ‘het zelf’ hierbij een rol? Gezichtspunten worden in rust met elkaar uitgewisseld.

Schreeuwende stilte: de paradox van een monnik (ruimte X)

17:45-18:45 - Ruimte X (sessievoorzitter Frank Bosman)

 • Thomas Quartier
 • Frank Bosman

Kloosters zijn plekken die menigeen opzoekt om tot rust te komen, oases van stilte. Hoe mooi dit ook moge klinken, het is maar de helft van de waarheid. Menige bezoeker komt zichzelf tijdens een spiritueel wellness-verblijf in de stilte behoorlijk tegen. Hoe is dat mogelijk? En hoezo vinden kloosterbezoekers dat een probleem? Het heeft te maken met de grote paradox van het monniksleven: de structuur die je aan je leven geeft, kan nooit een doel op zich zijn. Ze wordt juist steeds weer doorbroken door antistructuur, door erupties van vrijheid in de gevangenschap, moed in de troosteloosheid - maar ook pijn in de gelijkmoedigheid en geschreeuw in de stilte, meestal symbolisch dan. De antropoloog Victor Turner noemt deze wisselwerking van structuur en antistructuur 'liminaliteit'. Op het grensgebied beleven monniken stilte en houden iedereen een spiegel voor: kijk naar onze levensvorm, stap erin, kom tot rust, maar schrik niet van de heilige onrust die dat teweeg brengt.

In deze lezing zal Thomas Quartier, theoloog, filosoof én monnik, ons meenemen naar zijn levensvorm, de 'homo sacer', met de filosofische woorden van Giorgio Agamben, degene die keer op keer de schreeuwende stilte moet verduren. Waarom? Omdat dat nou een keer de heilzame paradox van het leven is.

Workshop: Stoïcisme (balkonkamer)

17:45-18:45 - Balkonkamer (sessievoorzitter Milou Rabelink)

 • Miriam van Reijen - Stoïcijnse levenskunst: evenveel geluk als wijsheid

Mensen lijden volgens de stoïcijnse filosoof Epictetus emotioneel niet door wat hen overkomt, maar door bepaalde gedachten over zichzelf, andere mensen en gebeurtenissen. Het gaat hierbij altijd om gedachten die niet de vorm hebben van een propositie en dus geen aanspraak kunnen maken op waarheid. Emoties als irritatie, angst, teleurstelling en schuldgevoel verstoren de gemoedsrust, en hebben bovendien geen enkele nuttige functie. Zoals Seneca schrijft: handelen vanuit inzicht, gemoedsrust, ambitie, mededogen en moed kan in de praktijk hetzelfde effect, en vaak zelfs beter, tot stand brengen. Alleen voor degene die deze intrinsieke motivatie mist, kan een emotie nuttig zijn, op dezelfde manier als jezelf moed indrinken om iets te durven doen of zeggen, ook kan helpen. Spinoza maakt eenzelfde onderscheid tussen aangezet worden tot iets door een passie, oftewel passief zijn, en handelen vanuit rede of inzicht, wat hij actief noemt.

Avondprogramma - 20:00-22:00

Workshop: Het niets of het iets: Sartre en Lyotard (balkonkamer)

20:00-21:45 - Balkonkamer (sessievoorzitter Milou Rabelink)

 • Ruud Welten
 • Frans van Peperstraten

De workshop begint met een korte inleiding van Ruud Welten over Sartre en van Frans van Peperstraten over Lyotard. Daarna gaan deze beide docenten samen met de deelnemers aan deze workshop de diepte in van de filosofische teksten. We bekijken welke interpretaties mogelijk zijn van een aantal cruciale citaten uit Sartres ‘Het zijn en het niet’ en Lyotards ‘Muziek, mutisme’. Is het niets bij Sartre echt gewoon niets, of is het veeleer de kern van ons handelen? Wat is de plaats ervan in de menselijke existentie? Staat dit niets niet eerder voor een voortdurend terugkerende onrust? Bij Lyotard lijkt het daarentegen niet te gaan om een onrust die ons drijft, maar om een gebeuren waarvoor ons bewustzijn altijd te laat komt. Lyotard meent dat in de zintuiglijke gewaarwording van de mens een ongrijpbaar en onbenoembaar element schuilgaat. Maar kunnen we dit dan niet beter een iets noemen, zonder daarmee overigens de deur open te zetten voor het ‘ietsisme’? In het onvermogen van het bewustzijn ziet Lyotard een bron van onrust. Aldus geven beide filosofen een verklaring voor de onrust in het menselijke bestaan.

Muziek en cabaret (ruimte X)

20:00-21:00 - Muziek en stilte – een muzikaal-filosofische performance

 • Marcel Cobussen (tekst)
 • Nora Mulder (piano)

Het lijkt zo simpel: muziek en stilte zijn elkaars antagonisten. Klinkende muziek verdrijft de stilte; het maakt stilte onmogelijk. Maar natuurlijk is de (muzikale) praktijk weerbarstiger: stilte is vrijwel altijd een integraal onderdeel van muziek. En betekent stilte eigenlijk wel de afwezigheid van geluid? Kunnen stilte en muziek misschien zelfs gelijktijdig bestaan? Dit zijn niet zozeer muziektheoretische of filosofische vragen, maar bedenkingen die in en door muziek zelf worden opgeroepen. In een muzikaal-filosofische performance zullen pianiste Nora Mulder en muziekfilosoof Marcel Cobussen de relatie tussen muziek en stilte onderzoeken – door middel van klanken, woorden en … stilte.

21:00-21:45 - Cabaretvoorstelling 'Maar ik ben toch rustig!' door de Koningstheateracademie Den Bosch

 • Roovers & van Leeuwen, Floor Bazelmans, Teun Beurskens, Tijmen van Barneveld e.v.a.
 • MC: Patrick Sytsema
 • Filosofische begeleiding: Ivana Ivkovic

Speciaal voor de Dag van de Filosofie maken alumni en studenten van de Koningstheateracademie een cabaretvoorstelling over rust en rusteloosheid. Humoristische, muzikale hersenspinsels over slapeloze nachten, over het verlangen naar vroeger, over de trage dagen, de telefoonloze dagen, en over de voor- en nadelen van een burnout.

21:45-22:00 - Dagafsluiting 'Porcelijntje'

 • Esther Porcelijn

Een ‘Porcelijntje’ (voorheen: ‘NicoDijkshoorntje’) is een tekst die ter plekke in het moment wordt geschreven, de vorm kan variëren. Ik word veel gevraagd om dit bij debatten, voor festivals, of tijdens symposia te schrijven. Tijdens het evenement of de lezing schrijf ik de tekst en observeer en reflecteer ik in hoog tempo. Na afloop, meestal als afsluiter, lees ik het dan voor. Deze teksten zet ik op mijn site zodat de aanwezigen de tekst kunnen nalezen, ik krijg vaak dat verzoek. Voor alle andere mensen zal er wat context ontbreken maar ik probeer altijd tussen haakjes aan te geven over wie ik het heb en wat de betreffende spreker heeft gezegd.

Bron: www.estherporcelijn.nl


Middagprogramma Kunst & Cultuur - 13:30-17:00

Muziekpodium Paradox, Telegraafstraat 62, 5038 BM Tilburg

Film 'Langs de Kapellekensbaan' (Paradox)

13:30-15:10 - Paradox

 • ‘Langs de Kapellekensbaan’ van André Schreuders

Deze film is nog niet zo lang uit en maakt momenteel een tour langs Nederlandse en Belgische filmhuizen.

Louis Paul Boons roman De Kapellekensbaan vormt de aanleiding voor een filmische reis naar de werkelijke Kapellekensbaan, een verbindingsweg tussen het Belgische Aalst en Erembodegem. Langs de weg staan enkele huizen, twee vervallen fabrieken en stukken onbruikbaar moerasland. De documentaire is een gesprek tussen de schrijver Boontje en de filmmaker die het boek waarin hij zich thuis voelt terug wil vinden in de werkelijkheid. De woorden en beelden van de filmmaker gaan in dialoog met Boontje die ‘spreekt’ via fragmenten uit zijn boek.

Meer informatie: http://www.langsdekapellekensbaan.nl

Video-expositie Noortje Haegens (Paradox)

15:15-16:00 - Paradox

 • Noortje Haegens - video-expositie

De wandeling is het uitgangspunt van mijn werk, het gaat me niet zo zeer om de actie maar om de functie van het wandelen. In onze rusteloze tijd waarin het hele leven versneld is, lijkt voortbeweging te voet bijna een anachronisme geworden. Tijdens het lopen ondervind ik vertraging van mijn waarneming waarbij ik terugga naar de kracht van de stilte. De beleving van het landschap is van wezenlijk belang in mijn werk. Ik maak gebruik van het medium film dat me de mogelijkheid geeft om te spelen met de werkelijkheid en ik poog die een vertaling te laten zijn van mijn persoonlijke beleving.

Mijn werk komt voort uit enthousiasme en bewondering voor de schoonheid van het landschap. Maar ook vanuit bezorgdheid om zijn toekomst in dit tijdsperk van globalisering. Mensen hebben zich steeds meer losgemaakt van hun omgeving. Steeds meer mensen verliezen hun emotionele verbondenheid met de ruimte. Door de versnelling van het leven wordt de ruimte meer en meer een doorgangsruimte. Om de rijkdom van natuur en landschap zo concreet mogelijk te kunnen genieten, zijn rust, stilte en aandacht nodig.

Bron: www.noortjehaegens.com

Muziek - Mini-concert (Paradox)

16:00-17:00 - Paradox

 • Ruud Welten (piano) - voorafgegaan door een inleiding door Martine Prange
  • Morton Feldman: Intermission VI
 • Rosa van Walbeek (viola da gamba):
  • Improvisatie I
  • Diego Ortiz (1510-1570): Recercada primera
  • Improvisatie II
  • Johannes Schenck (1660-1712): Sonata V from l'Echo du Danube mvt 1
  • Improvisatie III


Sprekers Dag van de Filosofie 2017

Kunst

Muziek

Cabaret

8 april was een mooie, zonnige en vooral geslaagde Dag van de Filosofie, getuige deze beelden:

foto DvdF2017 1

Napraten met Theodore Dalrymple op het terras van Cinecitta.


foto DvdF2017 2


Ignaas Devisch weet zijn publiek te boeien.


foto DvdF2017 3

Deze vrijwilliger van Sapientia Ludenda is goed voorbereid.
foto DvdF2017 6
Aandachtig publiek in Ruimte X.


foto DvdF2017 4Zo gezellig was het tijdens het aperitief.

foto DvdF2017 5


Geanimeerde gesprekken tijdens het diner in Cinecitta.

foto DvdF2017 7Muziek en stilte.....


foto DvdF2017 9


Cabaret door Koningstheater Academie.

foto DvdF2017 8

De Balkonkamer was bijna te klein voor de workshop 'Het niets of het iets: Sartre en Lyotard'.
(foto's: Jip Biekens en Rob van de Ven)


logo Boom Uitgevers logo ABN AMRO logo Thomas More