Tilburg School of Humanities and Digital Sciences

Communicatie, Cultuur, Filosofie, Religie, Kunstmatige Intelligentie en Liberal Arts and Sciences

Master Seminar

De Master track Ethiek van Bedrijf en Organisatie kent jaarlijks een aantal extra-curriculaire activiteiten. De activiteiten hebben een inhoudelijk en een sociaal doel. Door gezamenlijke activiteiten wordt de eenheid van het programma versterkt en leren studenten elkaar en elkaars werk beter kennen.

Aanmelding door een mail te sturen naar Prof.dr. Wim Dubbink.

Master kerndocententeam:

  • Dr. Dries Deweer
  • Dr. Herman de Regt
  • Dr. Bert van de Ven
  • Dr. Ruud Welten
  • Prof.dr. Wim Dubbink

Geplande workshops

Donderdag 30 november 2017, 19:45-21:30

Locatie: Dante Building - DZ 5

Gastspreker: Dr. Martijn van Vliet (Hoofdeconoom bij de Gemeente Amsterdam, afdeling economische ontwikkeling)

Titel: Ethisch op koers blijven in het gerommel van alledag

Het gaat goed met Amsterdam. Als kennisintensieve dienstenstad kent de stad vanaf midden jaren tachtig van de vorige eeuw een voorspoedige economische ontwikkeling. Mensen willen graag wonen, studeren en werken in de stad of het bezoeken. Bedrijven willen zich er graag vestigen. De ‘oude’ grote-stadsproblemen zoals fysieke en sociale verarming en hoge werkloosheid zijn niet verdwenen maar wel fors gereduceerd. ‘De stad ligt er goed bij’. Dit is vooral een gevolg van ‘geluk’: de aanwezigheid van elkaar versterkende factoren die stedelijke groei in de moderne kennisintensieve diensteneconomie (zie Moretti, The New Geography of Jobs en Glaezer, The Triumph of the City) en ook een beetje ‘wijsheid’ (beleid: bijvoorbeeld woningbouwbeleid gericht op het vasthouden van de bevolking in een periode van suburbanisatie).

Deze nieuwe renaissance creëert natuurlijk weer zijn eigen vragen en problemen. Daarvan kunnen we er in dit seminar maximaal drie behandelen:

  1. Ongelijke toegang tot de oververhitte Amsterdamse woningmarkt.Iedereen lijkt wel binnen de ring A10 van Amsterdam te willen wonen. Dit leidt tot sterke prijsstijgingen in de koopmarkt en lange wachtlijsten in de sociale huursector. Dit leidt tot allerlei praktische en ethische vragen: is wonen in het centrum van de stad tegen een redelijke prijs een recht of is het een luxeproduct? Moet je sociale woningen bouwen op de meest gewilde locaties in de stad of kan je beter met de grondwaardewinst van duurdere woningen elders de sociale voorraad in stand houden? Als jongeren niet meer in de stad kunnen wonen, komt dan de groei van de stad in gevaar?
  2. Drukte in de binnenstad dreigt leefbaarheid voor bewoners aan te tasten. Iedereen wil op bezoek in de binnenstad: toeristen, studenten, Amsterdammers en de rest van Nederland. Het is daarom druk, soms erg druk in de binnenstad. Die drukte zorgt voor banen, juist in het segment waar geen of beperkte scholing voor nodig is. Maar veel bewoners klagen over verlies aan sociale contacten, verminderde leefbaarheid en afnemend aantal buurtvoorzieningen. De vraag is: Van wie en voor wie is de stad? Van de bewoners of (ook) van anderen?
  3. Toenemende tegenstelling tussen stad en (platte-)land. De onlangs overleden burgemeester van Amsterdam, Eberhard van der Laan, was zich sterk bewust van deze keerzijde van het succes van Amsterdam. Daarom heeft hij het leerstuk van de 'Verantwoordelijke hoofdstad' ontwikkeld en met verve uitgedragen. Kern van dit begrip is dat Amsterdam verantwoordelijkheid moet nemen in het oplossen van problemen elders in Nederland en het succes van de hoofdstad ook moet laten uitstralen op de regio. Operationalisering van dit concept  is niet altijd even gemakkelijk. Gezamenlijk gaan we onderzoeken hoe we dit concept handen en voeten kunnen geven.

Dr Martijn van Vliet is chief economist van de gemeente Amsterdam afdeling Economische Zaken. Hij is Amsterdams politicoloog en Rotterdams bedrijfskundige. Voordat hij bij de gemeente Amsterdam ging werken, was hij als promovendus, onderzoeker en docent verbonden aan de Erasmus Universiteit, Faculteit Bedrijfskunde, vakgroep Business-Society Management. In het seminar behandelt hij een aantal actuele onderwerpen die hij dagelijks tegen komt in zijn werk. (https://www.amsterdameconomicboard.com/profiel/m-van-vlietamsterdam-nl)


Recente workshops

Donderdag 21 september 2017, 19:45-21:30

Locatie: Cobbenhagen Building - CZ 005

Gastspreker: René ten Bos

In gesprek met Denker des Vaderlands René ten Bos over de zin en onzin van de bedrijfsethiek

Op donderdag 21 september zal de eerste bijeenkomst plaatsvinden van het EBO master seminar 2017-2018. Onze Denker des Vaderlands, de Nederlandse filosoof René ten Bos, geeft een lezing over de (on)zin van de bedrijfsethiek. Ten Bos is bekend vanwege zijn kritische uitlatingen over de morele pretenties van de bedrijfsethiek. Zo maakt hij duidelijk; 'Ik geloof niet zo in de morele kwaliteit van organisaties en al helemaal niet in het vermogen van de bedrijfsethiek hier wat aan te doen.' In plaats van te zwaaien met de 'morele hakbijl' zouden filosofen zich vooreerst bezig moeten houden met paradoxen. Filosofie is para (tegen) doxa (mening). Volgens ten Bos moeten filosofen in de eerste plaats proberen te laten zien hoe de meningen die we er dikwijls op nahouden vaak geen recht doen aan de achterliggende complexiteit van de werkelijkheid. Het wapen van de filosoof is dus in de eerste plaats niet een morele maar een sceptische hakbijl. Tijdens het EBO seminar zullen we in gesprek gaan met René ten Bos over deze voorgestelde wapenwisseling.

Prof. dr. René ten Bos is hoogleraar aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. Hij schreef verschillende boeken waaronder ‘Fashion and Utopia in Management Thinking’ en ‘Het geniale dier’.  ‘Dwalen in het antropoceen’ kwam dit jaar uit bij Uitgeverij Boom. Meer informatie: http://www.ru.nl/personen/bos-r-ten/ en www.renetenbos.nl.

Donderdag 23 november 2017, 19:45-21:30

Locatie: Dante Building - DZ 5

Gastspreker: Prof. dr. Beate Roessler (UvA)

Title: Targeted Advertising, Manipulation, and Autonomy'

Abstract: What precisely is worrying about techniques like behavioral or micro-targeting, or personalized communications? These techniques influence our behavior in certain ways and they are manipulative - this is the thesis I argue for. I start by presenting some cases, in order to show the broad spectrum of what we generally call manipulation or manipulative techniques in the online world (from behavioral targeting on Amazon to Cambridge Analytica). I then unwrap the concept of manipulation, and make some conceptual distinctions which can help to understand the different technologies. In a next step, I argue that the harm of manipulation lies in the distortion of autonomous choice, and therefore in the violation or restriction of individual autonomy. In a last, tentative step, I point out that manipulation should be understood and analyzed on the background of a critical theory of surveillance, since it is surveillance (of consumers, of social media users) which makes manipulation in the cases discussed possible in the first place.

With a response from Bart Engelen (TiLPS).