Tilburg School of Humanities and Digital Sciences

Communicatie, Cultuur, Filosofie, Religie, Kunstmatige Intelligentie en Liberal Arts and Sciences

Filosofie in deeltijd


Wie filosofie gaat studeren doet dat vaak naast een baan of andere activiteiten en wil de studie dan graag in deeltijd doen. De Faculteit Geesteswetenschappen biedt daarom een programma Filosofie in deeltijd aan. Inhoudelijk is dit programma gelijk aan de voltijdsopleiding, maar de studieduur voor de bachelor is maximaal zes jaar, terwijl voor het behalen van de mastertitel nog eens twee jaar genomen mag worden. De studie Filosofie is bovendien zo georganiseerd dat elk vak uit het basisprogramma om het jaar in de avond wordt aangeboden. Dat maakt het ook voor studenten met drukke werkzaamheden op ander gebied mogelijk om van ons aanbod te profiteren.

Filosofen analyseren kritisch vooronderstellingen en standpunten, en bestuderen de samenhang tussen de diverse wetenschappen. Hierbij komen vragen aan de orde omtrent de fundamentele structuur van de werkelijkheid, de mogelijkheid van kennis, de geldigheid van redeneringen, zin en onzin, goed en kwaad, en recht en onrecht.

Als u zich uitvoeriger in dit soort vragen wilt verdiepen, hetzij uit persoonlijke belangstelling, hetzij omdat u uw professionele deskundigheid wenst te vergroten, dan is een deeltijdopleiding Filosofie aan de Universiteit van Tilburg wellicht iets voor u. Met een deeltijdopleiding wordt het voor u mogelijk om werk en studie met elkaar te combineren.

Meer informatie