Tilburg School of Humanities and Digital Sciences

Communicatie, Cultuur, Filosofie, Religie, Kunstmatige Intelligentie en Liberal Arts and Sciences

E. du Perronprijs: Jury

Manu van der Aa promoveerde op 'Ik heb de liefde liefgehad'. Het leven van Alice Nahon (2008) en is verbonden aan het ISLN van de Universiteit Antwerpen. Hij is stichtend redacteur van het literair-historisch tijdschrift Zacht Lawijd en publiceert vooral over de Nederlandstalige literatuur van het interbellum. Momenteel werkt hij aan een biografie van Paul-Gustave van Hecke.

Jenneke Harings studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, tegenwoordig Radboud Universiteit. Ook behaalde ze haar Master in Comparative Literature aan University College London. Ze werkt als adviseur bij bkkc brabants kenniscentrum kunst en cultuur, met als aandachtsgebieden literatuur, media en cultuurbeleid. Daarnaast is ze commissielid van de Adviescommissie Cultuurprijzen gemeente Nijmegen en is ze recentelijk begonnen aan een promotieonderzoek naar literatuurbeleid.

Marcelle Hendrickx

Odile Heynders (voorzitter van de jury) is hoogleraar vergelijkende literatuurwetenschap en hoofd van het Departement Cultuurwetenschappen van Tilburg School of Humanities and Digital Sciences aan Tilburg University. Zij schreef talrijke publicaties in het Nederlands en Engels over Europese literatuur, de veranderende publieke ruimte, en media cultuur. In 2016 publiceerde zij Writers as Public Intellectuals: Literature, Democracy, Celebrity. Momenteel werkt zij aan een boek over literatuur en migratie.

Tineke Nugteren is indologe en als religiewetenschapper verbonden aan het Departement Cultuurwetenschappen van Tilburg School of Humanities and Digital Sciences aan Tilburg University. Naast wetenschappelijk werk publiceerde ze in 1992 een novelle over het oude India (Een sterke stroom). Ze is geboeid door verre culturen op de plaats van hun ontstaan maar ook door de manier waarop culturele noties zich door de wereld bewegen, interacties aangaan, en soms tot nieuwe vormen leiden. Haar academische publicaties liggen veelal op dat snijvlak.

Marc Swerts is vice-decaan onderzoek van Tilburg School of Humanities and Digital Sciences, en als hoogleraar verbonden aan het Departement Communicatie en Cognitie van deze faculteit. Hij promoveerde in 1994 op een proefschrift over de intonatie van het Nederlands, en heeft daarna als postdoctoraal onderzoeker gewerkt aan verschillende onderzoeksinstituten in diverse landen. Hij richt zich in zijn huidige onderzoek op analyses van nonverbale communicatie bij verschillende populaties.

Inge van de Ven is universitair docent Online Culture aan Tilburg University. Zij promoveerde aan de Universiteit Utrecht op de monumentale romans van o.a. Roberto Bolaño, Karl Ove Knausgård en William T. Vollmann, en schrijft een monografie getiteld Big Books in Times of Big Data. Zij onderzoekt momenteel hoe experimentele literatuur (bijv. iPad novelles) ingezet kan worden om middelbare scholieren te trainen in het creatief combineren van nieuwe en traditionele leesvaardigheden.