Tilburg School of Humanities and Digital Sciences

Communicatie, Cultuur, Filosofie, Religie, Kunstmatige Intelligentie en Liberal Arts and Sciences

E. du Perronprijs: Jury

Manu van der Aa (1964) promoveerde op 'Ik heb de liefde liefgehad'. Het leven van Alice Nahon (2008) en is verbonden aan het ISLN van de Universiteit Antwerpen. Hij is stichtend redacteur van het literair-historisch tijdschrift Zacht Lawijd en publiceert vooral over de Nederlandstalige literatuur van het interbellum. Momenteel werkt hij aan een biografie van Paul-Gustave van Hecke.

Herman Beck (1953) is hoogleraar godsdienstwetenschap, in het bijzonder van de islam, aan Tilburg University. Hij is ge├»nteresseerd in alles wat met religie te maken heeft. Zijn onderzoek is gericht op religieuze diversiteit, religieus pluralisme en islam in Indonesi├ź, Marokko en Nederland. Zijn publicaties liggen dan ook met name op dit terrein.

Jenneke Harings (1977) studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, tegenwoordig Radboud Universiteit. Ook behaalde ze haar Master in Comparative Literature aan University College London. Ze werkt als adviseur bij bkkc brabants kenniscentrum kunst en cultuur, met als aandachtsgebieden literatuur, media en cultuurbeleid. Daarnaast is ze commissielid van de Adviescommissie Cultuurprijzen gemeente Nijmegen en is ze recentelijk begonnen aan een promotieonderzoek naar literatuurbeleid.

Odile Heynders
Odile Heynders is voorzitter van de jury van de E. du Perron prijs.

Tineke Nugteren (1955) is indologe en als religiewetenschapper verbonden aan het Departement Cultuurwetenschappen van Tilburg School of Humanities aan Tilburg University. Naast wetenschappelijk werk publiceerde ze in 1992 een novelle over het oude India ( Een sterke stroom ). Ze is geboeid door verre culturen op de plaats van hun ontstaan maar ook door de manier waarop culturele noties zich door de wereld bewegen, interacties aangaan, en soms tot nieuwe vormen leiden. Haar academische publicaties liggen veelal op dat snijvlak.

Geno Spoormans (1960) is docent Mediastudies en Semiotiek bij het Departement Cultuurwetenschappen van Tilburg School of Humanities aan Tilburg University en tevens als Academic Advisor verbonden aan de opleiding Liberal Arts and Science van dezelfde School. Zijn bijzondere belangstelling gaat uit naar representaties van cultuur en culturele verschillen.
Geno Spoormans is secretaris van de jury van de E. du Perron prijs.