Tilburg School of Humanities and Digital Sciences

Communicatie, Cultuur, Filosofie, Religie, Kunstmatige Intelligentie en Liberal Arts and Sciences

Onderzoeksinstituut

In het Onderzoeksinstituut worden de onderzoeksactiviteiten ondergebracht van het wetenschappelijk personeel van de faculteit. Het onderzoek wordt georganiseerd in onderzoeksprogramma's. Binnen de onderzoeksprogramma's kunnen deelprogramma's en projecten onderscheiden worden.
Binnen het Onderzoeksinstituut Geesteswetenschappen is de Graduate School ingericht. In de Graduate School worden de activiteiten ten behoeve van de opleiding tot wetenschappelijk onderzoeker ondergebracht. De Graduate School verzorgt zowel MPhil- als PhD-opleidingen.

Dagelijks bestuur Onderzoeksinstituut

Het dagelijks bestuur van het Onderzoeksinstituut wordt gevormd door:

Vice-decaan onderzoek

Swerts, M.G.J.
Name prof. dr. M.G.J. Swerts
Tilburg School of Humanities and Digital Sciences
Departement Communicatie en Cognitie
Position Hoogleraar
Room D 322
Phone +31 13 466 2922
E-mail m.g.j.swerts@tilburguniversity.edu

Secretaris

Loo, M.J. van
Name M.J. (Marjet) van Loo MA
Position Beleidsmedewerker Onderzoek
Room D 111
Phone +31 13 466 2540
E-mail m.j.vanloo@tilburguniversity.edu

Secretaris Graduate School

Rodil LLera, M.J.
Name M.J. (María José) Rodil LLera
Position PhD coordinator GS Humanities
Room D 112
Phone +31 13 466 3494
E-mail m.j.rodil@tilburguniversity.edu

Dagelijks bestuur Graduate School

Het dagelijks bestuur van de Graduate School wordt gevormd door:

Vice-decaan onderzoek

Swerts, M.G.J.
Name prof. dr. M.G.J. Swerts
Tilburg School of Humanities and Digital Sciences
Departement Communicatie en Cognitie
Position Hoogleraar
Room D 322
Phone +31 13 466 2922
E-mail m.g.j.swerts@tilburguniversity.edu

Manager Onderzoeksinstituut

Jongen, L.M.
Name drs. L.M. (Loes) Jongen
Education Support Team TSH
Position Hfd Education/Research Support Team TSH
Room D 114
Phone +31 13 466 2643
E-mail l.m.jongen@tilburguniversity.edu

Secretaris Graduate School

Rodil LLera, M.J.
Name M.J. (María José) Rodil LLera
Position PhD coordinator GS Humanities
Room D 112
Phone +31 13 466 3494
E-mail m.j.rodil@tilburguniversity.edu

Daarnaast wordt de Graduate School geadviseerd door de leden van de Examen-/Toelatingscommissie en Opleidingscommissie Research Masters, het Promovendiplatform en de Onderzoeksprogrammaleiders.

Facultair Onderzoeksoverleg - FOZ

Een aantal keren per jaar overleggen de programmaleiders met de vice-decaan onderzoek over alle aangelegenheden betreffende het onderzoek in het Facultair Onderzoeksoverleg. Het Facultair Onderzoeksoverleg ondersteunt op die manier ook de vice-decaan onderzoek bij het ontwikkelen en uitvoeren van het onderzoeksbeleid van de faculteit.

De samenstelling van het Facultair Onderzoeksoverleg:

Vice-decaan onderzoek

Swerts, M.G.J.
Name prof. dr. M.G.J. Swerts
Tilburg School of Humanities and Digital Sciences
Departement Communicatie en Cognitie
Position Hoogleraar
Room D 322
Phone +31 13 466 2922
E-mail m.g.j.swerts@tilburguniversity.edu

Manager Onderzoeksinstituut

Jongen, L.M.
Name drs. L.M. (Loes) Jongen
Education Support Team TSH
Position Hfd Education/Research Support Team TSH
Room D 114
Phone +31 13 466 2643
E-mail l.m.jongen@tilburguniversity.edu

Communication and Cognition

Krahmer, E.J.
Name prof. dr. E.J. Krahmer
Tilburg School of Humanities and Digital Sciences
Departement Communicatie en Cognitie
Position Hoogleraar
Room D 338
Phone +31 13 466 3070
E-mail e.j.krahmer@tilburguniversity.edu

Cognitive Science and Artificial Intelligence

Louwerse, M.M.
Name prof. dr. M.M. Louwerse
Tilburg School of Humanities and Digital Sciences
Departement Cognitieve Wetenschappen en Kunstmatige Intelligentie
Position Hoogleraar
Room D 330
Phone +31 13 466 3852
E-mail m.m.louwerse@tilburguniversity.edu
Postma, E.O.
Name prof. dr. E.O. (Eric) Postma
Tilburg School of Humanities and Digital Sciences
Departement Cognitieve Wetenschappen en Kunstmatige Intelligentie
Position Hoogleraar
Room D 343
Phone +31 13 466 2655
E-mail e.o.postma@tilburguniversity.edu

Cultuurwetenschappen

Backus, A.M.
Name prof. dr. A.M. Backus
Tilburg School of Humanities and Digital Sciences
Department of Culture Studies
Position Hoogleraar
Room D 212
Phone +31 13 466 2654
E-mail a.m.backus@tilburguniversity.edu
Beck, H.L.
Name prof. dr. H.L. Beck
Tilburg School of Humanities and Digital Sciences
Department of Culture Studies
Position Hoogleraar
Room D 222
Phone +31 13 466 2583
E-mail h.l.beck@tilburguniversity.edu

Filosofie

Sie, M.M.S.K.
Name prof. dr. M.M.S.K. (Maureen) Sie
Tilburg School of Humanities and Digital Sciences
Department of Philosophy
Position Hoogleraar
Room D 233
Phone +31 13 466 4228
E-mail m.m.s.k.sie@tilburguniversity.edu

PhD-adviseurs

Haas, M. de
Name M. (Mirjam) de Haas MSc
Tilburg School of Humanities and Digital Sciences
Departement Cognitieve Wetenschappen en Kunstmatige Intelligentie
Position Promovendus
Room D 329
Phone +31 13 466 4532
E-mail mirjam.dehaas@tilburguniversity.edu
Koning, D.D.C. de
Name D.D.C. (Deborah) de Koning MA
Tilburg School of Humanities and Digital Sciences
Department of Culture Studies
Position Promovendus
Room D 202
Phone +31 13 466 4457
E-mail d.d.c.dekoning@tilburguniversity.edu

Secretaris

Loo, M.J. van
Name M.J. (Marjet) van Loo MA
Position Beleidsmedewerker Onderzoek
Room D 111
Phone +31 13 466 2540
E-mail m.j.vanloo@tilburguniversity.edu

Onderzoeksprogrammaleiders

De onderzoekprogrammaleiders geven leiding aan de uitvoering van de onderzoeksprogramma's. Tot hun taken behoren onder meer de ontwikkeling en uitvoering van het onderzoeksprogramma, het samenstellen van de onderzoeksgroep, het toezicht op de voortgang en begeleiding van promovendi, de besteding van de financiële middelen, en de acquisitie van tweede-/derde-geldstroomonderzoek.

Creative Computing

Louwerse, M.M.
Name prof. dr. M.M. Louwerse
Tilburg School of Humanities and Digital Sciences
Departement Cognitieve Wetenschappen en Kunstmatige Intelligentie
Position Hoogleraar
Room D 330
Phone +31 13 466 3852
E-mail m.m.louwerse@tilburguniversity.edu
Postma, E.O.
Name prof. dr. E.O. (Eric) Postma
Tilburg School of Humanities and Digital Sciences
Departement Cognitieve Wetenschappen en Kunstmatige Intelligentie
Position Hoogleraar
Room D 343
Phone +31 13 466 2655
E-mail e.o.postma@tilburguniversity.edu

Language, Communication and Cognition

Krahmer, E.J.
Name prof. dr. E.J. Krahmer
Tilburg School of Humanities and Digital Sciences
Departement Communicatie en Cognitie
Position Hoogleraar
Room D 338
Phone +31 13 466 3070
E-mail e.j.krahmer@tilburguniversity.edu
Swerts, M.G.J.
Name prof. dr. M.G.J. Swerts
Tilburg School of Humanities and Digital Sciences
Departement Communicatie en Cognitie
Position Hoogleraar
Room D 322
Phone +31 13 466 2922
E-mail m.g.j.swerts@tilburguniversity.edu

Rapid Social and Cultural Transformation: Online & Offline

Backus, A.M.
Name prof. dr. A.M. Backus
Tilburg School of Humanities and Digital Sciences
Department of Culture Studies
Position Hoogleraar
Room D 212
Phone +31 13 466 2654
E-mail a.m.backus@tilburguniversity.edu

Vertrouwenspersonen promovendi

Krahmer, E.J.
Name prof. dr. E.J. Krahmer
Tilburg School of Humanities and Digital Sciences
Departement Communicatie en Cognitie
Position Hoogleraar
Room D 338
Phone +31 13 466 3070
E-mail e.j.krahmer@tilburguniversity.edu
Meijsing, M.A.M.M.
Name dr. M.A.M.M. Meijsing
Tilburg School of Humanities and Digital Sciences
Department of Philosophy
Position Docent
Room D 234
Phone +31 13 466 2011
E-mail m.meijsing@tilburguniversity.edu