Understanding Society

Tilburg University is er van overtuigd dat zij kan bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken door het ontwikkelen en overdragen van kennis en het samenbrengen van mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties.

Strategisch plan Tilburg University 2014 -2017

Strategisch plan

Tilburg University legt eenmaal in de vier jaar haar strategisch beleid vast in een Strategisch Plan. Het Strategisch Plan maakt deel uit van de planning and control cyclus van de universiteit. Het is een plan-op-hoofdlijnen. Het plan formuleert ambities en geeft richtingen aan om deze ambities te realiseren.

Strategisch plan voorkant

2014-2017

Het huidige Strategisch Plan heeft betrekking op de periode 2014 t/m 2017. Understanding Society is de missie van de universiteit. Vijf keuzes geven aan hoe Tilburg University dit wil waarmaken:

  • Kwaliteit voorop
  • Innovatie volgens een vaste methode
  • Meer verbinding aanbrengen
  • Gericht internationaal samenwerken
  • Een slagvaardige universiteit

Dit alles gericht op onze hoofdactiviteiten: onderzoek, onderwijs en valorisatie.

Raadpleeg de verkorte versie van het Strategisch Plan voor een overzicht van keuzes.

2018-2021