Tilburg University: Fair & Green

Tilburg University zet zich in voor een duurzame samenleving en daagt onderzoekers, docenten, ondersteuners, studenten en relaties uit een actieve bijdrage te leveren aan Corporate Social Responsibility (CSR).

Consumentenaangelegenheden

Tilburg University hanteert voor haar studenten een heldere en eenvoudige klachtenprocedure. Ze draagt ook zorg voor correct gebruik van privacy-gegevens. 

Wat is er bereikt?

  • Centraal Loket Geschillen en Klachten: na de onderwijswetgeving van 2010 had Tilburg University als eerste universiteit een centraal digitaal loket voor studenten. Hier kunnen studenten eenvoudig en online klachten en beroepen indienen.
  • Aandacht voor privacy: de universiteit  vindt goed gebruik van privacy-gegevens belangrijk. Daarvoor heeft ze een aantal maatregelen genomen en informeert ze haar medewerkers over het gebruik van gegevens.


Onze afspraken

Onderwijswetgeving 2010.