Tilburg University: Fair & Green

Tilburg University zet zich in voor een duurzame samenleving en daagt onderzoekers, docenten, ondersteuners, studenten en relaties uit een actieve bijdrage te leveren aan Corporate Social Responsibility (CSR).

Mensenrechten

Fair & Green: human rights

Foto: Daily life in Zaatari refugee camp in Jordan, 2014. Photo © Dominic Chavez/World Bank. Bron: Flickr Creative Commons


CSR en mensenrechten

Veel mensen kunnen zich de indringende beelden herinneren van de ingestorte kledingfabriek in Bangladesh in 2013, gemaakt door de fotografe Taslima Akhter. Deze beelden zijn symbool geworden van kleding gemaakt in slechte werkomstandigheden. De overheid heeft in December 2013 het Nationaal Actieplan Mensenrechten en Bedrijfsleven opgesteld. Hiervoor heeft zij het maatschappelijk middenveld en andere stakeholders geconsulteerd. Dit actieplan past in de maatschappelijke trend voor groeiende aandacht voor Corporate Social Responsibility (CSR). De betekenis van mensenrechten voor de universiteit als organisatie en de rol van universiteiten hierin staat echter nog niet hoog op het prioriteitenlijstje. Tilburg University wil daar verandering in brengen en start met de ontwikkeling van een mensenrechtenbeleid in haar eigen organisatie.

Ambitie: Mensenrechten-beleid voor Tilburg University

Binnen het Corporate Social Responsibility programma van Tilburg University is een aantal doelstellingen geformuleerd:

  • Onderzoek of en hoe in de samenwerkingsrelaties met partners mensenrechten worden gerespecteerd;
  • Creëer bewustwording voor mensenrechten bij medewerkers die te maken hebben met (internationale) samenwerking;
  • Geef helderheid over gewenst gedrag bij een dilemma.

De projectgroep Human Rights maakt gebruik van de: United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, ook wel bekend als de ‘Ruggie Principles’. Dit is een internationaal raamwerk waardoor we kennis en ervaring kunnen delen met buitenlandse universiteiten en andere partners zoals leveranciers waar we mee samen werken.

Human Rights Award

Op 9 december 2014 heeft de jaarlijkse uitreiking van de Human Rights Award plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst heeft Koen Becking, voorzitter van het College van Bestuur, zich uitgesproken over het Human Rights beleid bij Tilburg University.

Creëren van bewustwording en betrokkenheid: CSR Lab

De volgende activiteiten bestaan uit het in gesprek gaan met medewerkers en studenten over vragen als ‘’Wat is onze rol als universiteit?”, “Wat willen wij als universiteit?” en “Zouden wij een soort gedragscode op willen stellen?” maar ook heel praktisch: “Wat kunnen we nu al doen?”

Deze gesprekken vinden onder andere plaats in CSR Labs in 2015. Zodra data bekend zijn worden deze gepubliceerd.

Project voor het Outreaching Honors Program

Studenten van Tilburg University die het Outreaching Honors Program volgen zijn uitgenodigd met onderzoek een bijdrage te leveren aan de opdrachten die gesteld zijn aan het CSR programma voor Human Rights.

Helderheid over gewenst gedrag bij een dilemma

De projectgroep Human Rights denkt aan het ontwikkelen van een gedragscode met betrekking tot mensenrechten voor de universiteit. Ze laat zich daarbij inspireren door andere universiteiten in het buitenland die hier al mee bezig zijn.

Wat doet Tilburg University tot nog toe?

Tilburg University heeft aandacht aan mensenrechten gegeven in haar aanbestedingsprocedure voor de inkoop van bedrijfskleding. We vragen diverse leveranciers (groenonderhoud, catering) een bijdrage te leveren aan ‘Social Return’ door het aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Onderzoekers werken al wat langer aan mensenrechten in de wereld. Een aantal mooie voorbeelden zijn Professors for Development, Onderzoek naar Seksueel geweld in oorlogsgebieden en Wetgeving in Senegal voor staatloze mensen.

Lees meer over ons onderzoek over Human Rights

Human Rights binnen het CSR programma

CSR stuurgroeplid: Nicola Jägers

Prof.dr.mr. Nicola Jägers doceert o.a. het vak Human Rights Law voor de Master International and European Law van Tilburg University. Op 19 december 2014 sprak ze haar inaugurale rede uit: Mensenrechtenverdrag voor bedrijven geen panacee. Nicola Jägers is ook lid van het College voor de Rechten van de Mens. De overheid heeft ook dit College geconsulteerd bij het opstellen van het Nationaal Actieplan Mensenrechten en Bedrijfsleven. Het College heeft hier, na publicatie door de overheid, een commentaar op geschreven.

CSR projectleider: Willeke Lucius

Willeke Lucius werkt voor het International Office. Vanuit deze functie heeft ze zicht op internationale samenwerkingen met universiteiten.