Tilburg University: Fair & Green

Tilburg University zet zich in voor een duurzame samenleving en daagt onderzoekers, docenten, ondersteuners, studenten en relaties uit een actieve bijdrage te leveren aan Corporate Social Responsibility (CSR).

Human Rights Award 2014

Tilburg University kent sinds 1995 prijzen toe aan wetenschappelijke publicaties over mensenrechten met als doel meer aandacht te genereren voor dit onderzoeksgebied in onderwijs en onderzoek. In 2002 is de prijs vernoemd naar Max van der Stoel, oud-minister en voorheen UN Hoge commissaris voor minderheden en UN rapporteur over mensenrechten in Irak.

Op 9 december hield Dr. Koen Becking, voorzitter College van Bestuur Tilburg University, zijn speech over mensenrechten ter gelegenheid van de uitreiking van de Max van der Stoel mensenrechtenprijs. Daarin pleitte hij voor de verantwoordelijkheid van universiteiten om zelf een mensenrechtenbeleid op te stellen en na te leven.