Tilburg University: Fair & Green

Tilburg University zet zich in voor een duurzame samenleving en daagt onderzoekers, docenten, ondersteuners, studenten en relaties uit een actieve bijdrage te leveren aan Corporate Social Responsibility (CSR).

Onderzoek Human Rights

Seksueel geweld in oorlogsgebieden

Universitair hoofddocent Anne-Marie de Brouwer is geïnteresseerd in het internationale recht. Gedurende haar studie ging zij steeds meer lezen over het seksuele geweld in oorlogsgebieden. Ze kwam erachter dat het met de juridische status van deze slachtoffers slecht was gesteld. Ze raakte gefascineerd, aanvankelijk in wetenschappelijk opzicht. Ze heeft bijgedragen aan de verbetering van de juridische positie van de slachtoffers van seksueel geweld. Maar ze heeft zich ook persoonlijk ingezet. Dat deed ze met het boek The Men Who Killed Me, waarin verhalen staan van slachtoffers. Dit heeft de bewustwording over de ernst van het probleem vergroot. Verder zet ze zich ook in via de stichting Mukomeze.

Statelessness: aanpassing van wetgeving in Senegal

Een ander voorbeeld zijn de inspanningen van onze wetenschappers voor de vaak vergeten groep van staatlozen. Zij hebben geen nationaliteit en geen paspoort, waardoor ze niet over de rechten beschikken die staatsburgers wel hebben. Staatlozen voelen zich buitengesloten omdat ze niet kunnen bewijzen wie ze zijn. Ze willen als mens worden behandeld en dezelfde kansen krijgen. De kansloze positie waar ze nu in verkeren, kan leiden tot depressies of angst voor de toekomst.

Een belangrijke groep staatlozen zijn vrouwen die geen recht hebben om hun nationaliteit aan kinderen door te geven. Deze staatloze moeders maken zich zorgen over wat er met hun kinderen zal gebeuren als zij er zelf niet meer zijn. Met onze onderzoeksresultaten en ons onderwijs helpen we lokale organisaties hun activiteiten effectiever te maken en druk uit te oefenen op de overheden. Die inspanningen zijn niet tevergeefs: in Senegal werd vorig jaar de wetgeving aangepast. In dat Afrikaanse land kunnen vrouwen hun nationaliteit nu wél op hun kinderen overdragen.

Onderzoeksgroep Business & Human Rights

Het besef groeit wereldwijd dat bedrijven een verantwoordelijkheid dragen om mensenrechten te respecteren. Steeds vaker moeten bijvoorbeeld multinationals zich verantwoorden voor schade aan mens en milieu die ze in verre landen veroorzaken. Onze mensen helpen om helderheid te scheppen over de juridische kaders: wat zijn nu wel schendingen en wat niet. Daarover heeft de onderzoeksgroep bijvoorbeeld de vredesorganisatie PAX geadviseerd, bij het samenstellen van een rapportage over ‘bloedkolen’.

Professors for Development

Onze (emeriti-)professoren uit verschillende faculteiten zetten zich op vrijwillige basis in om universiteiten in Afrika op een hoger peil te krijgen. Met een beetje goede wil is dit te zien als een bijdrage aan het recht op onderwijs. Dat is in Artikel 26 van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens vastgelegd. Daarin staat dat hoger onderwijs open moet staan voor een ieder die daartoe de begaafdheid beschikt. Verder vinden we het recht op onderwijs in vele verdragen en grondwetten terug.