Tilburg University: Fair & Green

Tilburg University zet zich in voor een duurzame samenleving en daagt onderzoekers, docenten, ondersteuners, studenten en relaties uit een actieve bijdrage te leveren aan Corporate Social Responsibility (CSR).

Fair & Green nieuws

 • 02-07-2018Nieuws

  EYES-project van start: Empowering Youth through Entrepreneurial Skills
  Tilburg University is via het universitaire Impact Programma partner in een nieuw Europees project om coaching te ontwikkelen voor jongeren die geen baan hebben en geen onderwijs volgen. Het project heet EYES: Empowering Youth through Entrepreneurial Skills. De gemeente Tilburg doet ook mee. Lees meer

 • 29-06-2018Nieuws

  Gelijke behandeling: Marloes van Engen en Nicola Jägers gehoord door 2e Kamer
  Dr. Marloes van Engen en prof. Nicola Jägers zijn maandag 25 juni 2018 als expert gehoord door de Tweede Kamer tijdens de hoorzitting over Gelijke Beloning. Van Engen is werkzaam bij het dept. Human Resource Studies (TSB); Jägers bij het dept. European and International Public Law en tevens lid van het College voor de Rechten van de Mens. Lees meer

 • 28-06-2018Persbericht

  Eerste lichting pre-bachelor vluchtelingen-studenten sluit jaar af
  Persbericht 28-6-2018 Op donderdag 28 juni sluit de eerste lichting vluchtelingen-studenten (statushouders) aan Tilburg University hun jaar feestelijk af. Vorig jaar september ging deze groep studenten aan de slag met een prebachelor opleiding. De opleiding heeft tot doel om de hoogopgeleide statushouders voor te bereiden op het wetenschappelijke onderwijs in Nederland. De nieuwe Tilburgse wethouder Participatie wethouder Esmah Lahlah en rector magnificus Emile Aarts van Tilburg University spreken op de bijeenkomst.
  Lees meer

 • 27-06-2018Opinie

  Naar een New Deal voor de arbeidsmarkt
  De arbeidsmarkt van bovenaf aansturen wordt steeds lastiger. Nationaal en regionaal kunnen beter een ‘new deal’ sluiten. De regionale economie vaart er wel bij, stelt hoogleraar Arbeidsmarkt Ton Wilthagen. Lees meer

 • 11-06-2018Persbericht

  CUBE, het nieuwe onderwijsgebouw op de campus, geopend
  Op dinsdag 12 juni is CUBE, het nieuwe onderwijsgebouw van de universiteit geopend in bijzijn van de burgemeester van Tilburg, Theo Weterings. Een eigentijds gebouw dat is ontwikkeld volgens scherpe duurzaamheidsdoelstellingen (BREEAM). Lees meer

 • 08-05-2018Nieuws

  Plastic feniks op campus
  Studenten van Tilburg University hebben, samen met partijen in de stad, nagedacht over wat te doen met de enorme, nog steeds uitdijende, hoeveelheid plastic afval. Lees meer

 • 08-05-2018Persbericht

  Tilburg University en ETZ breiden gezamenlijk onderzoeksprogramma uit
  PERSBERICHT - Tilburg University en het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) hebben op maandag 7 mei een samenwerkingsovereenkomst ondertekend om hun gezamenlijke onderzoeksprogramma te verbreden en te verdiepen. Bewoog de wetenschappelijke samenwerking zich tot nu toe vooral op de gebieden neuro- en medische psychologie en traumaverwerking, in de toekomst komen daar andere gebieden bij zoals patiëntenwelzijn, het gebruik van data science en mogelijk economie en management in de zorg. Lees meer

 • 07-06-2018Evenement

  Managing Gender Identity at the Workplace *
  In this symposium, we will discuss how organizations deal with the gender discussion. How do they approach gender within their diversity policy? How does someone who does not fit into the categories of ‘man’ or ‘woman’ view the policy? Is it actually necessary to develop policies around gender? Are all these labels necessary? At the symposium, these questions will be discussed from different perspectives. (language: English) Lees meer

 • 31-05-2018Evenement

  Geannuleerd: Our behavioral blueprint
  Dit event is geannuleerd wegens organisatorische redenen! Lees meer

 • 01-03-2018Nieuws

  Tilburg University werkt mee aan Wijk van de Toekomst in Helmond
  De gemeenteraad van Helmond heeft eind februari unaniem plannen goedgekeurd voor de voorbereidingen voor de bouw van Brainport Smart District. Tilburg University is betrokken bij de totstandkoming van deze Wijk van de Toekomst in Helmond. Lees meer

 • 06-03-2018Evenement

  TBS, the impact of detention under hospital orders *
  The discussion about TBS is in full swing. There has been increasing criticism of TBS in recent years. TBS involves high costs and politicians are discussing savings on the treatment. Moreover, there are urgent questions after incidents such as the murder of Anne Faber by a TBS-client on leave. (language: English) Lees meer

 • 18-01-2018Video

  Studenten onderzoeken situatie vluchtelingen in Griekse steden
  Hoe kan de humanitaire hulp aan vluchtelingen in grote steden effectiever en duurzamer worden ingericht? De laatste tien jaar is het aantal mensen dat in een crisissituatie leeft bijna verdubbeld. Studenten en wetenschappers van Tilburg University werken samen met de hulporganisatie Care om data te verzamelen onder vluchtelingen waarmee de hulp kan worden verbeterd. Lees meer

 • 11-01-2018Achtergrond

  ‘Wetgeving niet klaar voor energietransitie’
  Nederland moet overstappen van fossiele brandstoffen naar duurzame bronnen. Maar de huidige wetgeving belemmert deze transitie, constateert juriste Saskia Lavrijssen. Ze onderzoekt onder meer hoe de nieuwe positie en rol van consumenten beter in de wet verankerd kan worden. Tekst: Rutger Vahl, Foto: Dolph Cantrijn Lees meer

 • 04-01-2018Direct link

  Luisteren: Jonathan Verschuuren over minder klimaatschade en meer monden voeden door slimme landbouw
  Kun je als boer meer monden voeden en tegelijkertijd klimaatverandering tegengaan? Volgens Jonathan Verschuuren - hoogleraar International and European Environmental Law - wel. Hij legt het uit in een interview op BNR Nieuwsradio. Lees meer

 • 22-11-2017Nieuws

  Tilburg University maakt betaalde arbeid voor mensen met een verstandelijke beperking mogelijk
  Begin 2018 zal de eerste medewerker met een verstandelijke beperking bij de Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking (AWVB) van Tranzo, TSB en Tilburg University starten. Het plan is dat deze medewerker op structurele basis werkzaamheden gaat verrichten binnen de kerntaken van de universiteit: onderzoek en onderwijs. Lees meer

 • 09-10-2017Nieuws

  Wat doet Tilburg University aan duurzaamheid?
  Met een strategisch plan voor onze campus waarin sustainability heel centraal staat hebben wij in het kader van nationale duurzaamheidsdag op 10 oktober een poster laten ontwikkelen om te laten zien wat Tilburg University op dit moment al doet op dit vlak. Lees meer

 • 16-11-2017Evenement

  Interview Unilever chief sustainability Jan Kees Vis
  Dit programmaonderdeel is in het Engels. Lees meer

 • 01-12-2017Evenement

  Max van der Stoel Human Rights Award 2017 *
  In dedication to World Human Rights Day, presentation of the Max van der Stoel Human Rights Award 2017 for the best PhD thesis and the best Master’s thesis on human rights. With a lecture by Jolien Schukking, judge at the European Court of Human Rights. (language: English) Lees meer

 • 14-09-2017Persbericht

  Economie en milieu zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden
  Afscheidsrede prof. dr. Aart de Zeeuw

  PERSBERICHT 14 sept. 2017 - Het lijkt zo logisch: economie en milieu moeten met elkaar geïntegreerd zijn. Economie gaat over welvaart en over de optimale allocatie van schaarse goederen en diensten. Goederen en diensten uit het milieu kunnen derhalve niet ongeprijsd blijven. Groeicijfers die effecten op het milieu niet incalculeren kunnen zelfs misleidend zijn. Toch is er nog steeds een lange weg te gaan. Dat stelt prof. dr. Aart de Zeeuw in zijn afscheidsrede die hij op 22 september 2017 uitspreekt in aula van Tilburg University. Lees meer

 • 22-11-2017Evenement

  Warandelezing 2017 - Bernice Notenboom: IJs of geen ijs? Klimaatverandering en de polen *
  Bernice Notenboom, de nummer 3 van de Duurzame 100 van vorig jaar, wil laten zien welke ramp zich voltrekt door de klimaatverandering. Dat liet ze onlangs zien aan 66 vertegenwoordigers van het bedrijfsleven bij een gezamenlijk bezoek aan Spitsbergen. Lees meer

 • 04-09-2015Persbericht

  Data Challenge: scheepsverkeer volgen en ziekte opsporen bij kinderen
  PERSBERICHT 4 sept. 2015 - Wetenschappers van Tilburg University helpen non-profitorganisaties slim gebruik te maken van grote databestanden. Aan de hand van casussen van Greenpeace en het Jeroen Bosch Ziekenhuis lichten ze op 11 september op een minisymposium toepassingen en uitdagingen van Big Data toe. Lees meer

 • 11-03-2015Achtergrond

  Corporate Social Responsibility

 • 05-02-2015Persbericht

  Energiebesparing: overheid moet zich ook richten op gedrag
  PERSBERICHT 5 febr. 2015 - Het energieverbruik van Nederlandse huishoudens is de afgelopen jaren fors gedaald. Toch realiseren huishoudens niet hun maximaal haalbare energiebesparing, stelt de Tilburgse hoogleraar Vastgoedeconomie Dirk Brounen op basis van onderzoek. “Mensen die hun huis energiezuiniger maken, blijken minder kritisch te worden in hun energieverbruik. Willen we het energieverbruik verder laten dalen, dan zullen we ons ook moeten richten op gedrag.” Lees meer

 • 15-09-2014Persbericht

  Risico’s onderzoek klimaatengineering zijn beheersbaar
  De wijdverbreide zorgen over onderzoek naar klimaatengineering zijn niet nodig. Dat concludeert Jesse Reynolds in het proefschrift dat hij op 22 september verdedigt aan Tilburg University. Reynolds adviseert om een internationaal instituut op te richten dat experimenten met klimaatengineering coördineert en helpt reguleren. Lees meer

 • 02-09-2014Opinie

  Politieke consensus achilleshiel van klimaatpanel
  Opkomende economieën hebben een steeds groter aandeel in de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Als zij geen maatregelen nemen, samen met de eerder geïndustrialiseerde landen, dan wordt het stabiliseren van het klimaat een onmogelijke opgave. Helaas is deze wetenschappelijke conclusie dit voorjaar in Berlijn weggelaten uit een beleidssamenvatting van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Dit einddocument wordt steeds meer gedicteerd door de politiek, waarschuwt een van de IPCC-hoofdauteurs, hoogleraar milieueconomie Reyer Gerlagh. Lees meer

 • 10-07-2014Video

  Kenny Meesters over het gebruik van sociale media bij rampen
  Tijdens rampen en incidenten gebruiken mensen sociale media om zich te organiseren, met elkaar in contact te treden en elkaar te helpen. Lees meer

 • 01-07-2014Publicatie

  Hans Mommaas: Telos maakt ook het sociaal-culturele kapitaal van bedrijven en overheden inzichtelijk

 • 21-03-2014Achtergrond

  Bouwen
  Tilburg University toetst haar bouw- , verbouw- en renovatieactiviteiten voortdurend aan vastgelegde criteria voor energiezuinigheid en milieuaspecten. Daarom wordt actief en structureel gezocht naar duurzame alternatieven. Lees meer

 • 21-03-2014Achtergrond

  Energie
  Tilburg University is mede-ondertekenaar van het Meerjarenafspraken Energie Efficiency plan van de overheid. Hiermee heeft de universiteit zich geconformeerd aan afspraken om de uitstoot van CO2 te reduceren en de energie-efficiency met 2% per jaar te verbeteren. Deze afspraken zijn in samenwerking met de Vereniging Samenwerkende Nederlandse Universiteiten. Lees meer

 • 21-03-2014Achtergrond

  Mobiliteit
  Een onderdeel van duurzame bedrijfsvoering vormt het verder ontwikkelen van beleid in het kader van mobiliteit voor medewerkers en studenten. Tilburg University brengt met haar circa 2.000 medewerkers en 13.000 studenten dagelijks veel vervoersbewegingen voort. Het gaat daarbij vooral om woon-werkverkeer, maar ook zakelijk vervoer komt veel voor. Het is duidelijk dat dit vervoer een forse milieu-impact heeft, afhankelijk van de wijze van vervoer. Lees meer