Tilburg University: Fair & Green

Tilburg University zet zich in voor een duurzame samenleving en daagt onderzoekers, docenten, ondersteuners, studenten en relaties uit een actieve bijdrage te leveren aan Corporate Social Responsibility (CSR).

Fair & Green nieuws

 • 06-03-2018Evenement

  TBS, the impact of detention under hospital orders *
  The discussion about TBS is in full swing. There has been increasing criticism of TBS in recent years. TBS involves high costs and politicians are discussing savings on the treatment. Moreover, there are urgent questions after incidents such as the murder of Anne Faber by a TBS-client on leave. (language: English) Lees meer

 • 02-02-2018Nieuws

  Waarom de verwarming vandaag op Warme Truiendag geen graadje lager gaat?
  Omdat inmiddels de verwarming bij Tilburg University structureel lager staat, mede naar aanleiding van eerdere Warme Truiendagen. Lees meer

 • 18-01-2018Video

  Studenten onderzoeken situatie vluchtelingen in Griekse steden
  Hoe kan de humanitaire hulp aan vluchtelingen in grote steden effectiever en duurzamer worden ingericht? De laatste tien jaar is het aantal mensen dat in een crisissituatie leeft bijna verdubbeld. Studenten en wetenschappers van Tilburg University werken samen met de hulporganisatie Care om data te verzamelen onder vluchtelingen waarmee de hulp kan worden verbeterd. Lees meer

 • 11-01-2018Achtergrond

  ‘Wetgeving niet klaar voor energietransitie’
  Nederland moet overstappen van fossiele brandstoffen naar duurzame bronnen. Maar de huidige wetgeving belemmert deze transitie, constateert juriste Saskia Lavrijssen. Ze onderzoekt onder meer hoe de nieuwe positie en rol van consumenten beter in de wet verankerd kan worden. Tekst: Rutger Vahl, Foto: Dolph Cantrijn Lees meer

 • 04-01-2018Direct link

  Luisteren: Jonathan Verschuuren over minder klimaatschade en meer monden voeden door slimme landbouw
  Kun je als boer meer monden voeden en tegelijkertijd klimaatverandering tegengaan? Volgens Jonathan Verschuuren - hoogleraar International and European Environmental Law - wel. Hij legt het uit in een interview op BNR Nieuwsradio. Lees meer

 • 22-11-2017Nieuws

  Tilburg University maakt betaalde arbeid voor mensen met een verstandelijke beperking mogelijk
  Begin 2018 zal de eerste medewerker met een verstandelijke beperking bij de Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking (AWVB) van Tranzo, TSB en Tilburg University starten. Het plan is dat deze medewerker op structurele basis werkzaamheden gaat verrichten binnen de kerntaken van de universiteit: onderzoek en onderwijs. Lees meer

 • 09-10-2017Nieuws

  Wat doet Tilburg University aan duurzaamheid?
  Met een strategisch plan voor onze campus waarin sustainability heel centraal staat hebben wij in het kader van nationale duurzaamheidsdag op 10 oktober een poster laten ontwikkelen om te laten zien wat Tilburg University op dit moment al doet op dit vlak. Lees meer

 • 16-11-2017Evenement

  Interview Unilever chief sustainability Jan Kees Vis
  Dit programmaonderdeel is in het Engels. Lees meer

 • 01-12-2017Evenement

  Max van der Stoel Human Rights Award 2017 *
  In dedication to World Human Rights Day, presentation of the Max van der Stoel Human Rights Award 2017 for the best PhD thesis and the best Master’s thesis on human rights. With a lecture by Jolien Schukking, judge at the European Court of Human Rights. (language: English) Lees meer

 • 14-09-2017Persbericht

  Economie en milieu zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden
  Afscheidsrede prof. dr. Aart de Zeeuw

  PERSBERICHT 14 sept. 2017 - Het lijkt zo logisch: economie en milieu moeten met elkaar geïntegreerd zijn. Economie gaat over welvaart en over de optimale allocatie van schaarse goederen en diensten. Goederen en diensten uit het milieu kunnen derhalve niet ongeprijsd blijven. Groeicijfers die effecten op het milieu niet incalculeren kunnen zelfs misleidend zijn. Toch is er nog steeds een lange weg te gaan. Dat stelt prof. dr. Aart de Zeeuw in zijn afscheidsrede die hij op 22 september 2017 uitspreekt in aula van Tilburg University. Lees meer

 • 22-11-2017Evenement

  Warandelezing 2017 - Bernice Notenboom: IJs of geen ijs? Klimaatverandering en de polen *
  Bernice Notenboom, de nummer 3 van de Duurzame 100 van vorig jaar, wil laten zien welke ramp zich voltrekt door de klimaatverandering. Dat liet ze onlangs zien aan 66 vertegenwoordigers van het bedrijfsleven bij een gezamenlijk bezoek aan Spitsbergen. Lees meer

 • 04-09-2015Persbericht

  Data Challenge: scheepsverkeer volgen en ziekte opsporen bij kinderen
  PERSBERICHT 4 sept. 2015 - Wetenschappers van Tilburg University helpen non-profitorganisaties slim gebruik te maken van grote databestanden. Aan de hand van casussen van Greenpeace en het Jeroen Bosch Ziekenhuis lichten ze op 11 september op een minisymposium toepassingen en uitdagingen van Big Data toe. Lees meer

 • 11-03-2015Achtergrond

  Corporate Social Responsibility

 • 05-02-2015Persbericht

  Energiebesparing: overheid moet zich ook richten op gedrag
  PERSBERICHT 5 febr. 2015 - Het energieverbruik van Nederlandse huishoudens is de afgelopen jaren fors gedaald. Toch realiseren huishoudens niet hun maximaal haalbare energiebesparing, stelt de Tilburgse hoogleraar Vastgoedeconomie Dirk Brounen op basis van onderzoek. “Mensen die hun huis energiezuiniger maken, blijken minder kritisch te worden in hun energieverbruik. Willen we het energieverbruik verder laten dalen, dan zullen we ons ook moeten richten op gedrag.” Lees meer

 • 15-09-2014Persbericht

  Risico’s onderzoek klimaatengineering zijn beheersbaar
  De wijdverbreide zorgen over onderzoek naar klimaatengineering zijn niet nodig. Dat concludeert Jesse Reynolds in het proefschrift dat hij op 22 september verdedigt aan Tilburg University. Reynolds adviseert om een internationaal instituut op te richten dat experimenten met klimaatengineering coördineert en helpt reguleren. Lees meer

 • 02-09-2014Opinie

  Politieke consensus achilleshiel van klimaatpanel
  Opkomende economieën hebben een steeds groter aandeel in de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Als zij geen maatregelen nemen, samen met de eerder geïndustrialiseerde landen, dan wordt het stabiliseren van het klimaat een onmogelijke opgave. Helaas is deze wetenschappelijke conclusie dit voorjaar in Berlijn weggelaten uit een beleidssamenvatting van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Dit einddocument wordt steeds meer gedicteerd door de politiek, waarschuwt een van de IPCC-hoofdauteurs, hoogleraar milieueconomie Reyer Gerlagh. Lees meer

 • 10-07-2014Video

  Kenny Meesters over het gebruik van sociale media bij rampen
  Tijdens rampen en incidenten gebruiken mensen sociale media om zich te organiseren, met elkaar in contact te treden en elkaar te helpen. Lees meer

 • 01-07-2014Publicatie

  Hans Mommaas: Telos maakt ook het sociaal-culturele kapitaal van bedrijven en overheden inzichtelijk

 • 21-03-2014Achtergrond

  Bouwen
  Tilburg University toetst haar bouw- , verbouw- en renovatieactiviteiten voortdurend aan vastgelegde criteria voor energiezuinigheid en milieuaspecten. Daarom wordt actief en structureel gezocht naar duurzame alternatieven. Lees meer

 • 21-03-2014Achtergrond

  Energie
  Tilburg University is mede-ondertekenaar van het Meerjarenafspraken Energie Efficiency plan van de overheid. Hiermee heeft de universiteit zich geconformeerd aan afspraken om de uitstoot van CO2 te reduceren en de energie-efficiency met 2% per jaar te verbeteren. Deze afspraken zijn in samenwerking met de Vereniging Samenwerkende Nederlandse Universiteiten. Lees meer

 • 21-03-2014Achtergrond

  Mobiliteit
  Een onderdeel van duurzame bedrijfsvoering vormt het verder ontwikkelen van beleid in het kader van mobiliteit voor medewerkers en studenten. Tilburg University brengt met haar circa 2.000 medewerkers en 13.000 studenten dagelijks veel vervoersbewegingen voort. Het gaat daarbij vooral om woon-werkverkeer, maar ook zakelijk vervoer komt veel voor. Het is duidelijk dat dit vervoer een forse milieu-impact heeft, afhankelijk van de wijze van vervoer. Lees meer

 • 21-03-2014Achtergrond

  Forse besparing door milieuvriendelijke toiletartikelen
  Door over te stappen op milieuvriendelijk toiletpapier en handdoeken spaart de universiteit aanzienlijk op water, energie en CO2 emissie. Daarbij is het productieproces volledig vrij van schadelijke chemicaliën. Lees meer