Understanding Society

Tilburg University is er van overtuigd dat zij kan bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken door het ontwikkelen en overdragen van kennis en het samenbrengen van mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties.

Commissies Universiteitsraad

De Universiteitsraad vergadert in de regel circa 7 keer per jaar. Deze vergaderingen worden voorbereid in een aantal commissies.
De Universiteitsraad heeft twee vaste commissies; de commissie Financiën en Infrastructuur (CFI) en de commissie Onderwijs en Onderzoek (O&O).

Zie voor adressen de Universiteitsraad- ledenlijst.