Understanding Society

Tilburg University is er van overtuigd dat zij kan bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken door het ontwikkelen en overdragen van kennis en het samenbrengen van mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties.

Wie zit er in de Universiteitsraad?

De Universiteitsraad bestaat uit 18 leden die er voor álle studenten en medewerkers zijn. Heb je vragen, tips of opmerkingen voor de Universiteitsraad? Schroom niet om (één van) de leden te benaderen.

Rien Wijnhoven, voorzitter Universiteitsraad

Rien Wijnhoven

Rien Wijnhoven is sinds 14 februari 2014 voorzitter van de universiteitsraad.

Contact opnemen met Rien Wijnhoven

Hans Haans, fractie Onafhankelijken

Hans Haans

Hans Haans, Onafhankelijken

Al ruim 17 jaar is de Tilburg University mijn werkgever. In als die jaren heb ik me op zoveel mogelijk gebieden ingezet voor de universiteit. Zo heb ik naast mijn hoofdtaak als docent/onderzoeker zitting genomen in het college van beroep voor de examens (CBE) en de commissie van advies voor bezwaar- en beroepsschriften (CABB), ben ik BHV-er geweest en ben ik ook nog steeds opleidingsdirecteur. Het was daarom voor mij ook een logische volgende stap om me verkiesbaar te stellen voor de Universiteitsraad.

De reden ik plaats heb genomen in de raad voor de fractie Onafhankelijken is dat ik vind dat de universiteit een plek moet zijn waar een ieder naar tevredenheid moet kunnen werken of studeren, niet alleen nu, maar zeker ook in de toekomst. De Universiteitsraad stelt mij in staat om mee te denken en te beslissen over de toekomst van de universiteit op velerlei gebieden, zoals de financiële gezondheid en zaken gerelateerd aan onderwijs en onderzoek. Mijn hoofddoel is om met mijn enthousiasme en doorzettingsvermogen als klankbord voor medewerkers binnen de universiteit te fungeren en zo een bijdrage te leveren aan het toekomstige beleid van de universiteit.

Contact opnemen met Hans Haans

Mirjam Siesling, fractie Onafhankelijken

Contact opnemen met Mirjam Siesling

Sebastiaan Vermeulen, fractie Onafhankelijken

Sebastiaan Vermeulen, fractie Onafhankelijken

Ik vind het belangrijk en interessant om verder te kijken dan alleen zaken op mijn eigen werkterrein. Een bredere blik op de organisatie geeft je vaak goede inzichten. Ook kun je op deze manier wisselwerking teweeg brengen tussen de mensen uit je directe werkomgeving en het niveau waar besluiten worden genomen.

Na vier jaar in een turbulente periode in de dienstraad van LIS actief te zijn geweest als voorzitter weet ik dat het belangrijk is om de belangen van medewerkers te behartigen.  Ik zal dit werk dan nu ook voortzetten namens de Fractie Onafhankelijken in de Universiteitsraad.

Contact opnemen met Sebastiaan Vermeulen

Anne de Vries, fractie Onafhankelijken

Bij de Onafhankelijken wil ik me inzetten voor duurzame besluitvorming op het gebied van onderzoek, onderwijs en ondersteuning. Ik vind het belangrijk dat geen afbreuk gedaan wordt aan kwaliteit door korte termijn bezuinigingen en prestatiedruk. Als promovenda wil ik de PhD-gemeenschap een duidelijke stem geven in de Raad en hoop ik bij te dragen aan een breed en academisch geluid. Andere onderwerpen waar ik me onder meer hard voor wil maken zijn: aandacht voor goed onderwijs, betere carrière mogelijkheden voor talentvolle docenten en een duurzame campus.

Contact opnemen met Anne de Vries

Renée de Reuver, fractie Onafhankelijken

image renee de reuver

Op het gebieden van onderzoek, onderwijs en impact zijn de eisen voor medewerkers de afgelopen jaren steeds zwaarder geworden. Het is van belang dat er wordt gewerkt aan een reëel balans tussen prestaties en werkdruk.

Als docent/onderzoeker ben ik goed op de hoogte van wat er speelt in het primaire proces.  Ik zet me graag in om mee te werken aan een goede besluitvorming van de universiteit waarbij naast het organisatiebelang ook de medewerkers- en studentenbelangen voorop staan.

Als lid van de fractie Onafhankelijken wil ik me vooral inzetten voor:

  • meer waardering voor onderwijs.
  • meer waardering voor toegepast onderzoek (impact).
  • de invoering van het Tilburgs Onderwijs Profiel (TOP/TEP) met voldoende onderwijscapaciteit, zodat docenten niet worden overbelast.
  • een betere man/vrouw verhouding in het personeelsbestand, in het bijzonder bij de hogere functies.

Heb je zelf ideeën of loop je ergens tegenaan neem dan contact op met de fractie Onafhankelijken.

Contact Renée de Reuver

Martijn Stoutjesdijk, fractie Onafhankelijken

Martijn Stoutjesdijk, fractie Onafhankelijken

Mijn naam is Martijn Stoutjesdijk, ik ben promovendus aan de Tilburg School of Catholic Theology, de kleinste faculteit van onze universiteit. Mijn werkplek is normaal gesproken in Utrecht, maar door mijn lidmaatschap van TiPP ben ik al een aantal jaar regelmatig op de Tilburgse campus te vinden. Via TiPP (Tilburg PhD Platform) probeer ik samen met promovendi van de andere faculteiten de PhD-belangen op centraal niveau te behartigen. Dat wil ik nu uiteraard ook via de Universiteitsraad gaan doen. Ook wil ik in de Universiteitsraad meedenken over de strategie van de universiteit en de visie die daarin besloten ligt op onderwijs en samenleving. Voor mij gaat kwaliteit daarbij boven kwantiteit, en mensen boven gebouwen en prestigeprojecten.

Contact Martijn Stoutjesdijk

Koen van Aeken, fractie TiU International

Contact opnemen met Koen van Aeken

Korine Bor, fractie TiU International

Contact opnemen met Korine Bor

Tobias Klein, fractie TiU International

Tobias Klein, TiU Interntional

I am a representative of TiU International. All members of our party share the idea that involving both, Dutch-speaking and international employees in the decision making will benefit our university.

Our thinking is guided by two goals, achieving excellence in research and excellence in teaching. We believe that this is not only in the interest of faculty and Ph.D. students, but also and in particular the supporting staff.

More information on our party, including our program, can be found on our website. You can also follow us on Facebook.

See www.tobiasklein.ws for more information on Tobias Klein.

Contact opnemen met Tobias Klein

Sabine Scheffer, fractie Front

Sabine Scheffer Front

Mijn naam is Sabine Scheffer. Ik ben 21 jaar en studeer Marketing Management. Naast dagelijks bestuurder bij Front ben ik actief lid bij het T.S.C. St Olof en Asset | Marketing. Als dagelijks bestuurder neem ik plaats in de commissie Onderwijs, Onderzoek & Impact en het dagelijks bestuur. Daarnaast ben ik voorzitter van de commissie Financiën en Infrastructuur.

Komend jaar wil ik de belangen van de student zo goed mogelijk behartigen met de drie pijlers van Front in het achterhoofd: de actieve student, internationalisering en communicatie. Daarnaast vind ik het belangrijk dat de universiteit zich blijft ontwikkelen op alle vlakken. Nu bijvoorbeeld de arbeidsmarkt steeds meer van studenten gaat vragen zal de universiteit studenten moeten faciliteren om zich te blijven ontwikkelen naast hun studie maar ook in het curriculum. Daar zal ik me komend jaar voor in gaan zetten.  

Heb je vragen over Front, of over de universiteit in het algemeen? Of heb je verbeterpunten, opmerkingen of ideeën? Kom dan langs op kamer E209 of mail naar info@fractiefront.nl.

Contact opnemen met fractie Front

Marieke Ingenbleek, fractie Front

Marieke Ingenbleek  Front

Mijn naam is Marieke Ingenbleek, Algemeen Bestuurder Onderwijs bij Front. Dit jaar neem ik plaats in de commissie Onderwijs, Onderzoek & Impact. Momenteel zit ik in het derde jaar van mijn studie Bestuurskunde. Vanaf de start van mijn opleiding ben ik actief lid van Magister JFT, de studievereniging voor rechten- en bestuurskunde.

Ik ga me dit jaar inzetten voor de belangen van alle studenten aan Tilburg University. Tegenwoordig is alleen studeren niet meer voldoende om je te onderscheiden van alle andere studenten. Het is belangrijk dat je naast je studie jezelf ontwikkeld en blijft uitdagen op zowel persoonlijk als academisch vlak. Dit kan op vele manieren en daarom vind ik het belangrijk dat studenten de ruimte krijgen een actief studentenleven te leiden naast hun studie en daarbij goed gefaciliteerd worden. Ik wil me onder andere inzetten voor verdere digitalisering van het onderwijs, zodat studenten hun tijd zelf zo optimaal mogelijk kunnen indelen en benutten. Zo kan niet alleen ik, maar kunnen ook alle andere studenten, ‘the extra mile’ gaan!

Daarnaast is je studententijd meer dan alleen studeren en daarom vind ik dat de universiteit een plek moet zijn waar je je medestudenten ontmoet en je sociale contacten onderhoudt. Zelf heb ik voor Tilburg University gekozen omdat deze universiteit het best bij mij past en ik me hier thuis voel. Ik hoop dat dit voor andere studenten ook het geval is en wil ik ervoor zorgen dat dit gevoel alleen maar sterker wordt.

Wij zijn er voor jou! Als je vragen, opmerkingen of ideeën hebt, stuur dan een mailtje naar info@fractiefront.nl. Of nog beter: kom langs op onze kamer, E.209. Onze deur staat altijd open!

Contact opnemen met fractie Front

Marcus Hockers, fractie Front

Marcus Hockers Front

Mijn naam is Marcus Hockers, 22 jaar oud en ik heb mijn bachelor Organisatiewetenschappen afgelopen jaar afgerond. Sinds september ben ik gestart met de master Supply Chain Management. Alleen studeren was voor mij niet genoeg om het maximale uit mijn studentenleven te halen. Daarom vervul ik naast mijn studie de rol van voorzitter van Front, neem ik deel aan de commissie Financiën en Infrastructuur (CFI) en ben ik actief bij studentenvereniging T.S.C. St. Olof.

Front komt op voor de student en in het bijzonder de actieve student. Dit doen wij door middel van het creëren van een studieklimaat waarbij studenten de mogelijkheid krijgen om zichzelf te ontwikkelen naast hun studie. Op dit gebied heeft Front al veel bewerkstelligd en ik wil dit graag doorpakken om zo voor iedere student een studententijd te bieden waar het maximale uit wordt gehaald.

Wij zijn er voor jou! Als je vragen, opmerkingen of ideeën hebt, stuur dan een mailtje naar  info@fractiefront.nl. Of nog beter: kom langs op onze kamer, E.209. Onze deur staat altijd open!

Contact opnemen met fractie Front

Luuk van der Pas, fractie Front

Luuk van der Pas Front

Mijn naam is Luuk van der Pas, ik ben 22 jaar oud en ik ben student van de master strategisch management. Naast mijn studie ben ik actief lid van TSV Plato. Dit jaar ben ik vicevoorzitter van Fractie Front. Naar mijn mening is het erg belangrijk dat de universiteit faciliteert dat je actief kan zijn naast je studie. Zo kan je veel ervaring op doen en jezelf ontwikkelen, daarnaast bouw je meteen een groot netwerk op.

Heb jij nog vragen, ideeën of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar info@fractiefront.nl of stap binnen bij onze kamer E209 boven de Esplanade.

Contact opnemen met fractie Front

Rosa de Weert, fractie Front

Rosa de Weert Front

Mijn naam is Rosa de Weert, 22 jaar, student Organisatiewetenschappen en lid van studievereniging POLIS. Op dit moment bekleed ik de functie van Algemeen Bestuurder Studentfaciliteiten bij Front en neem ik plaats in de Commissie Financiën en Infrastructuur. Ik denk dat het belangrijk is dat een student de mogelijkheid krijgt om actief te zijn naast zijn of haar studie zonder studievertraging op te lopen. Op deze manier heeft een student de mogelijkheid om zich te ontplooien en in te spelen op de vraag van de arbeidsmarkt. Daarnaast ben ik van mening dat de universiteit een plek moet zijn waar de student graag is, zich thuis voelt en prettig kan studeren, ook wel ‘Living Campus’ genoemd. Ik ben blij dat ik plaats mag nemen in de Universiteitsraad, omdat ik me op deze manier onder andere in kan zetten voor de genoemde punten.

Als je vragen, opmerkingen of ideeën hebt, stuur dan een mailtje naar  info@fractiefront.nl of kom langs op onze kamer, E209!

Contact opnemen met fractie Front

Dianne Griep, fractie Front

Dianne Griep, fractie Front

Mijn naam is Dianne Griep, ik ben 22 jaar en studeer Personeelwetenschappen. Vanaf de start van mijn studie ben ik actief geweest bij T.S.R. Vidar, de studentenroeivereniging van Tilburg. Daarnaast heeft medezeggenschap altijd mijn interesse gehad. Na een jaar faculteitsraad neem ik nu namens Front plaats in de Universiteitsraad en in de commissie Onderwijs, Onderzoek & Impact.

Binnen Front vervul ik de rol van commissaris Interne Zaken en vorm ik de schakel tussen de fractie en onze medezeggenschapsvereniging: MZV Front. MZV Front is een orgaan waar studenten op een actieve en laagdrempelige manier input kunnen leveren op zaken aangaande de universiteit. De brug tussen de fractie en de student wordt op deze wijze versterkt en de afstand wordt verkleind.

Vind je het interessant om op de hoogte te blijven van wat er speelt op universitair niveau en vind je het belangrijk dat jouw stem wordt gehoord in de universiteitsraad? Kom gerust eens langs op kamer E209 of mail naar info@fractiefront.nl.

Lotte Gofers, fractie SAM

Anneloes van Delft, fractie SAM

Mijn naam is Lotte Gofers, ik ben 21 jaar oud en momenteel studeer ik aan het University College, met een major in Law in Europe. Ik ben vierdejaars lid van T.S.R. Vidar en Damesdispuut N.O.N, waar ik veel ervaring heb opgedaan in allerhande commissies. Na het behalen van mijn bachelor diploma wil ik graag de master Law & Technology volgen. Dit jaar neem ik echter even een pauze van mijn studie om me een jaar volledig op de Universiteitsraad te kunnen richten.

Binnen Fractie SAM ben ik Dagelijks Bestuur, wat inhoudt dat ik me vooral bezighoudt met het inhoudelijke beleid en de strategie van de universiteit. Daarnaast vind ik het belangrijk dat studenten ruimte krijgen voor nevenactiviteiten en persoonlijke ontwikkeling, ook wel karaktervorming genoemd in het nieuwe onderwijsprofiel. Het is de rol van de universiteit om studenten hierin te stimuleren door videocolleges, voldoende werkplekken en collegegeldvrij besturen aan te bieden.

Dit jaar zal ik me verder bezighouden met het monitoren van het Tilburg Educational Profile, het organiseren van de Docent van het Jaar verkiezing om excellente docenten in het zonnetje te zetten en ben ik aanspreekpunt voor de faculteitsbrede Adviesgroep.

Heb jij problemen of suggesties? Wij zijn blij met alle input! Je kunt ons bereiken via info@fractiesam.nl of via Whatsapp op +31629264084. Of nog beter: kom langs op onze kamer, E.206. Onze deur staat altijd open!

Contact opnemen met fractie SAM

Daphne van Os, fractie SAM

Romy van Limpt, fractie SAM

Mijn naam is Daphne van Os, 22 jaar oud en momenteel bachelorstudent Rechtsgeleerdheid. Naast mijn studie ben ik altijd actief geweest bij Magister, waar ik me vooral heb ingezet voor het organiseren van de inhoudelijke activiteiten voor de studenten Rechtsgeleerdheid en de studenten van de master Victimology and Criminal Justice.

Na mezelf drie jaar te hebben ingezet voor de rechtenstudent, wil ik me dit jaar inzetten voor alle studenten! Ik vind het dat studenten de mogelijkheid moeten hebben om zich naast hun studie op meerdere vlakken te ontwikkelen, en dat het mede de taak van Tilburg University is om studenten hierin te stimuleren. Elke student dient de mogelijkheid te hebben om zich op meerdere vlakken te ontwikkelen naast het volgen van onderwijs met hoge kwaliteit. Dit jaar wil ik daar middels de Universiteitsraad mijn bijdrage aan leveren: een studieklimaat waarbij de student gestimuleerd wordt om zijn of haar ambitie na te streven.

Dit jaar zal ik me verder bezighouden met het opzetten van een universiteitsbrede Honors Academy. In onze visie biedt de Academy een platform voor alle studenten die iets extra’s zoeken dat in het curriculum hoort te zitten, zoals diepgaande knowledge en skills, maar dit daar vinden. Hierbij krijgen zowel excellente studenten als hoog gemotiveerde studenten meer kansen.

Heb jij problemen of suggesties? Wij zijn blij met alle input! Je kunt ons bereiken via info@fractiesam.nl of via WhatsApp op +31 6 29264084. Of nog beter: kom langs op onze kamer, E.206. Onze deur staat altijd open!

Contact opnemen met fractie SAM

Tim Evers, fractie SAM

Tim Evers, fractie SAM

Mijn naam is Tim Evers, ik ben 21 jaar en ik ben master student Organisatiewetenschappen. Nadat ik vorig jaar mijn bachelor Psychologie en Maatschappij heb afgerond heb ik echter ervoor gekozen om me dit jaar volledig op de universiteitsraad te richten. Bovendien ben ik actief lid van studievereniging Complex.

Als ambitieuze student vind ik het belangrijk dat iedereen de mogelijkheid krijgt om buiten zijn/haar studie actief te kunnen zijn. Om dit te bereiken wil ik dit jaar graag de digitalisering van het onderwijs naar een hoger niveau tillen. Ik neem namens Fractie SAM dan ook plaats in DEEP (Digital Education Enhancement Program), waarin we in een aparte groep focussen op het verbeteren van digitale faciliteiten en het gebruik van deze faciliteiten op de universiteit.

Daarnaast vind ik het belangrijk dat studenten op een fijne manier kunnen sporten aan de universiteit. Bij het sportcentrum heerst momenteel een capaciteitsprobleem, waar ik komend jaar samen met de sportverenigingen en de universiteit hopelijk een oplossing voor kan vinden. Als student betaal je immers voor je sportkaart, dan mag je ook goede faciliteiten in ruil terug verwachten.

Heb jij problemen of suggesties? Wij zijn blij met alle input! Je kunt ons bereiken via info@fractiesam.nl of via Whatsapp op +31629264084. Of nog beter: kom langs op onze kamer, E.206. Onze deur staat altijd open!

Contact opnemen met fractie SAM

Thijs Pieters, secretaris Universiteitsraad

Thijs pieters

Foto Uraad - Thijs Pieters

Mijn naam is Thijs Pieters. Ik ben sinds 2007 werkzaam bij het Office of the University Council.

Ik ondersteun de raad als secretaris van enkele (raads)commissies en werk daarnaast ook voor het Lokaal Overleg van de vakbonden en als coördinator van de medezeggenschapsverkiezingen.

De universiteit is net een soort maatschappij, met studenten en medewerkers en met uiteenlopende ideeën en belangen.

De medezeggenschap stelt de universiteit in staat om op een gestructureerde en constructieve manier te profiteren van de kennis en ervaring binnen deze gemeenschap.

Contact opnemen met Thijs Pieters

Andreea Parapuf, secretaris Universiteitsraad

Andreea Parapuf, secretaris UniversiteitsraadContact Andreea Parapuf