com.gxwebmanager.gxpublic.digitalassetmanager.domain.AltTextImpl@ebf42bc6

Understanding Society

Tilburg University is er van overtuigd dat zij kan bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken door het ontwikkelen en overdragen van kennis en het samenbrengen van mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties.

De Jonge Akademie

De Tilburgse hoogleraar Rianne Letschert is vanaf 1 april 2015 voorzitter van De Jonge Akademie van de KNAW. Letschert is daar sinds 2013 lid van. De Jonge Akademie is een platform van jonge topwetenschappers met visie op wetenschap en wetenschapsbeleid. Sinds haar oprichting organiseert De Jonge Akademie activiteiten voor verschillende doelgroepen op het gebied van interdisciplinariteit, wetenschapsbeleid en wetenschap en maatschappij. De Jonge Akademie telt vijftig leden, die op het moment van benoeming minder dan tien jaar geleden zijn gepromoveerd. Zij vertegenwoordigen een breed spectrum van wetenschappelijke disciplines en zijn werkzaam bij Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstituten.

Rianne Letschert

Letschert volgt neurowetenschapper Jeroen Geurts op als voorzitter van De Jonge Akademie. Nieuw in het bestuur zijn ook hoogleraar scheidingstechnologie Maaike Kroon en Christian Lange, hoogleraar Islamitische en Arabische studies. De zittingstermijn van bestuursleden van De Jonge Akademie is twee jaar; die van leden vijf jaar.

Rianne Letschert is hoogleraar internationaal recht en victimologie en sinds 1 januari 2015 directeur van INTERVICT, het International Victimology Institute Tilburg. Ze promoveerde in 2005 op het gebied van internationaal recht (titel proefschrift: The Impact of Minority Rights Mechanisms) en houdt zich bezig met slachtofferrechten en human security issues. Letschert is lid van de Raad van Toezicht van Slachtofferhulp Nederland en expert consultant ten aanzien van slachtoffers voor het Special Tribunal for Lebanon.