com.gxwebmanager.gxpublic.digitalassetmanager.domain.AltTextImpl@ebf42bc6

Understanding Society

Tilburg University is er van overtuigd dat zij kan bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken door het ontwikkelen en overdragen van kennis en het samenbrengen van mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties.

Rankings

Internationale rankings vergelijken universiteiten onderling op onderdelen als onderzoek, onderwijs, studentenprestaties en -ervaringen, internationalisering en reputatie van onderwijs en onderzoek.

Wereldwijde universiteitsrankings

Top 250 in de wereld - Times Higher Education (THE) 2019

Het Britse tijdschrift Times Higher Education vergelijkt universiteiten voor de aspecten onderwijs (onder meer internationale reputatie en student/staf-ratio), onderzoek (onder meer internationale reputatie en onderzoekinkomsten per wetenschapper), citaties, inkomen uit de private sector en internationale oriëntatie.

Meer informatie over de THE ranking.

#319 in de wereld - QS World University Ranking 2019

Deze jaarlijkse, invloedrijke ranking richt zich op zes resultaatgebieden: wetenschappelijke reputatie, werkgeversreputatie, citaties per medewerker, de verhouding personeel en studenten, het aandeel internationale medewerkers en het aandeel internationale studenten.

Meer informatie over de QS ranking.

#468 in de wereld - US News Best Global Universities Ranking 2019

Deze ranking brengt de beste 750 universiteiten in beeld. Het kijkt daarbij onder meer naar de internationale en regionale research reputatie, aantal publicaties, aantal prestigieuze publicaties en internationale samenwerking.

Meer informatie over de US News ranking.

Subject rankings

Naast universiteitsrankings zijn er subject rankings, waarbij naar deelgebieden van universiteiten wordt gekeken. Het onderwijs en onderzoek van Tilburg University is onder te verdelen in de volgende subject rankings: