Understanding Society

Tilburg University is er van overtuigd dat zij kan bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken door het ontwikkelen en overdragen van kennis en het samenbrengen van mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties.

Arts & Humanities ranking

Ranking Subject Inhoud 2015 2016 2017 2018
QS World University Ranking Arts & Humanities Deze jaarlijkse ranking richt zich op vier resultaatgebieden: wetenschappelijke reputatie, werkgeversreputatie, citaties per medewerker en H-index. n.v.t. n.v.t. 451-500
Times Higher Education (THE) Arts & Humanities The British Times Higher Education magazine compares universities on such aspects as teaching (including international reputation and student-to-staff ratio), research (including international reputation and research income per scholar), citations, industry income, and international orientation n.v.t. n.v.t n.v.t. 126-150