Understanding Society

Tilburg University is er van overtuigd dat zij kan bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken door het ontwikkelen en overdragen van kennis en het samenbrengen van mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties.

Nationale rankings

De nationale rankings bekijken de resultaten van alle universiteiten binnen Nederland. Nederland kent drie soorten rankings: Elsevier Beste Studies, de Keuzegids Hoger Onderwijs en de Keuzegids Masters. Dit zijn algemene, nationale rankings die kijken naar de universiteit als geheel. De nationale rankings zijn onderverdeeld in algemene, Bachelor- en Masterrankings.

De nationale, algemene rankings

2013 2014 2015 2016 2017
Keuzegids Universiteiten 11 9 6 4 4
Keuzegids Masters 10 10 6 2 3
Elsevier Beste Studies 10 2 5 3
Daarnaast zijn er rankings per Bachelor- en Masteropleiding.