Understanding Society

Tilburg University is er van overtuigd dat zij kan bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken door het ontwikkelen en overdragen van kennis en het samenbrengen van mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties.

Overall rankings

Content 2015 2016 2017 2018
CWTS Leiden Ranking Impact De CWTS Leiden Ranking meet wetenschappelijke impact aan de hand van citatiescore en samenwerking. Het is gebaseerd op publicatiegegevens uit de Thomson Reuters’ Web of Science database en kijkt naar artikelen en reviews; andere publicatiesoorten worden niet meegenomen. Een universiteit moet minsten 500 keer per jaar publiceren om te worden geselecteerd. Daarbij tellen alleen artikelen uit Engelstalige tijdschriften mee en zijn specifieke tijdschriften buiten beschouwing gelaten. 263 226 189
Times Higher Education (THE) Het Britse tijdschrift Times Higher Education vergelijkt universiteiten voor de aspecten onderwijs (onder meer internationale reputatie en student/staf-ratio), onderzoek (onder meer internationale reputatie en onderzoekinkomsten per wetenschapper), citaties, inkomen uit de private sector en internationale oriëntatie. 276-300 201-250 198 195
QS World University Ranking Deze jaarlijkse, invloedrijke ranking richt zich op zes resultaatgebieden: wetenschappelijke reputatie, werkgeversreputatie, citaties per medewerker, de verhouding personeel en studenten, het aandeel internationale medewerkers en het aandeel internationale studenten. 293 330 357 319
US News Best Global Universities Ranking Deze ranking brengt de beste 750 universiteiten in beeld. Het kijkt daarbij onder meer naar de internationale en regionale research reputatie, aantal publicaties, aantal prestigieuze publicaties en internationale samenwerking. 489 486