Understanding Society

Tilburg University is er van overtuigd dat zij kan bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken door het ontwikkelen en overdragen van kennis en het samenbrengen van mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties.

Social sciences

Ranking Subject Inhoud 2015 2016 2017 2018
Times Higher Education (THE) Social sciences The British Times Higher Education magazine compares universities on such aspects as teaching (including international reputation and student-to-staff ratio), research (including international reputation and research income per scholar), citations, industry income, and international orientation 63 65 - 101-125
Times Higher Education (THE) Psychology " n.v.t. n.v.t. n.v.t. 54
CWTS Leiden Ranking Social sciences & Humanities De CWTS Leiden Ranking meet wetenschappelijke impact aan de hand van citatiescore en samenwerking. Het is gebaseerd op publicatiegegevens uit de Thomson Reuters’ Web of Science database en kijkt naar artikelen en reviews; andere publicatiesoorten worden niet meegenomen. Een universiteit moet minsten 500 keer per jaar publiceren om te worden geselecteerd. Daarbij tellen alleen artikelen uit Engelstalige tijdschriften mee en zijn specifieke tijdschriften buiten beschouwing gelaten. 73 73 69
QS World University Ranking Social sciences and management Deze jaarlijkse ranking richt zich op vier resultaatgebieden: wetenschappelijke reputatie, werkgeversreputatie, citaties per medewerker en H-index. 115 115 113
QS World University Ranking Psychology Deze jaarlijkse ranking richt zich op vier resultaatgebieden: wetenschappelijke reputatie, werkgeversreputatie, citaties per medewerker en H-index. 51-100 51-100 113
QS World University Ranking Sociology Deze jaarlijkse ranking richt zich op vier resultaatgebieden: wetenschappelijke reputatie, werkgeversreputatie, citaties per medewerker en H-index. 151-200 151-200 51-100
Shanghai (ARWU) Social sciences De Academic Ranking of World Universities (ARWU) focust op wetenschappelijke topartikelen van universiteiten, Nobelprijzen en de hoeveelheid publicaties in de invloedrijke wetenschappelijke tijdschriften Nature en Science. Deze mondiale Top 500 wordt jaarlijks gepubliceerd door de Shanghai Jiao Tong University. 76-100 101-150 n.v.t.
Shanghai (ARWU) Psychology " n.v.t. n.v.t. 76-100
Shanghai (ARWU) Statistics " n.v.t. n.v.t. 151-200
National Taiwan University Ranking Social sciences De National Taiwan University Ranking vergelijkt universiteiten op basis van aantal gepubliceerde, Engelstalige, wetenschappelijke artikelen, aantal citaties per artikel en het aantal veel geciteerde artikelen. 114 131