Understanding Society

Tilburg University is er van overtuigd dat zij kan bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken door het ontwikkelen en overdragen van kennis en het samenbrengen van mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties.

Strategisch plan Tilburg University 2018-2021

Tilburg University legt eenmaal in de vier jaar haar strategisch beleid vast in een strategisch plan. Het is een plan-op-hoofdlijnen. Het plan formuleert ambities voor de komende vier jaren.

Gezamenlijk proces

Het Strategisch Plan 2018-2021 is het geconsolideerde resultaat van een gezamenlijk proces gedurende de eerste zes maanden van 2017. In deze periode is uitgebreid overleg gevoerd met interne en externe stakeholders om tot een breed gedragen visie en strategie te komen voor de toekomst van de universiteit.

Om onze missie en visie te realiseren, hebben we ambities geformuleerd voor onze drie primaire processen – onderwijs, onderzoek en het genereren van impact – en een strategie en doelstellingen op het gebied van groei, onze locatie, cultuur en governance en een excellente bedrijfsvoering.

One-Page Strategy

Download het Strategisch Plan

We zijn ervan overtuigd dat het Strategisch Plan 2018-2021 Tilburg University naar een nieuw tijdperk leidt en dat het plan nieuwe en uitdagende perspectieven biedt die niettemin gebaseerd zijn op en een afspiegeling zijn van onze traditionele waarden. Download het Strategisch Plan 2018-2021.

Website

Meer informatie over het proces naar naar strategisch plan van 2018-2021 vindt u op de Engelstalige website Strategic Plan 2018-2021.