Universiteitsbibliotheek

Een collectie met meer dan 800.000 boeken, tijdschriften, afbeeldingen, oude drukken en handschriften. Samen met een omvangrijke digitale collectie van e-books en e-journals, levert dit een schat aan wetenschappelijke informatie.

Lenerskaart universiteitsbibliotheek voor bezoekers

De bibliotheek van Tilburg University is vrij toegankelijk.

Abonnement

Voor het lenen van materialen en voor het indienen van depotaanvragen is een lenerskaart nodig. Deze kaart kan aangeschaft worden bij de LIS Service Desk.

Kosten

  • € 15,- abonnementsgeld en;
  • € 15,- borg.

Legitimatie

  • Bij inschrijving dient een geldig legitimatiebewijs overlegd te worden.

Geldigheid

  • Het abonnement is 1 jaar geldig, waarna verlenging mogelijk is.

Studenten en medewerkers van Nederlandse universiteiten

Een lidmaatschap voor studenten en medewerkers van andere Nederlandse universiteiten (inclusief Open Universiteit) is gratis.

Kosten

  • € 15,- borg

Legitimatie

  • Een geldig legitimatiebewijs en;
  • Een bewijs van inschrijving of personeelskaart van de eigen universiteit.

Alumni Tilburg University

Een lidmaatschap van de universiteitsbibliotheek is gratis voor alumni, mits lid van een alumnivereniging van Tilburg University.

Kosten

  • €15,- borg.

Legitimatie

Brabant-Collectie

Een abonnement voor de Brabant-Collectie is gratis. Wel vragen wij €15,- borg voor de lenerskaart. Bij aanvraag van de lenerskaart graag een geldig legitimatiebewijs meenemen.

Verlies of diefstal lenerskaart

Bij verlies of diefstal van de lenerskaart graag zo snel mogelijk contact opnemen met de LIS Service Desk. Het gebruik van de kaart wordt dan geblokkeerd.