Universiteitsbibliotheek

Een collectie met meer dan 800.000 boeken, tijdschriften, afbeeldingen, oude drukken en handschriften. Samen met een omvangrijke digitale collectie van e-books en e-journals, levert dit een schat aan wetenschappelijke informatie.

Huisregels universiteitsbibliotheek

Gezamenlijk willen wij de universiteitsbibliotheek optimaal op orde houden. Daarom zijn de volgende huisregels opgesteld. De volledige regelgeving is te vinden in het reglement van de universiteitsbibliotheek.

Toegang

Legitimatie

Bezoekers dienen op verzoek van toezichthoudend- of beveiligingspersoneel hun Tilburg University Card, lenerskaart of een geldig legitimatiebewijs te tonen.

Dieren

Voor dieren is de toegang tot de universiteitsbibliotheek verboden met uitzondering van blindengeleidehonden en speciaal getrainde honden, die personen met een handicap behulpzaam zijn (soho's).

Skates of skeelers

Het is niet toegestaan om met skates of skeelers de bibliotheek te betreden.

Aansprakelijkheid

Tilburg University stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan en/of diefstal van persoonlijke bezittingen van bezoekers.

Orde en rust

De universiteitsbibliotheek biedt een studie- en onderzoeksomgeving waar individueel en in groepen gewerkt wordt.

Niveau 1

Op niveau 1 zijn groepswerkvoorzieningen en is het toegestaan om met maximaal 2 personen achter een individuele werkplek te zitten. Dit is geen stiltegebied. Mobiele telefoons zijn toegestaan op niveau 1, maar dienen geen overlast te geven (trilalarm i.p.v ringtone). Portable audio spelers e.d. mogen slechts op een niet storend geluidsniveau gebruikt worden.

Niveau 0 en 2

Op niveau 0 en 2 moeten studenten en medewerkers in alle rust kunnen werken en deze gebieden worden dan ook aangemerkt als stiltegebied. Dit betekent dat mobiele telefoons op trilstand en mp3-spelers en andere geluidsdragers uitgeschakeld moeten worden bij het betreden van niveau 0 en 2.

Toezichthoudend personeel en beveiligingspersoneel kan bezoekers, die door hun gedrag overlast veroorzaken, verzoeken zich aan de huisregel voor orde en rust te houden. Zij kunnen ordeverstoorders sommeren de universiteitsbiblitheek te verlaten. Ook kunnen zij lastige bezoekers voor enige tijd de toegang ontzeggen. Dit laatste wordt altijd schriftelijk bevestigd.

Gebruik van computers

Het gebruik van de computerfaciliteiten moet in het teken staan van het onderwijs van Tilburg University. Voor spelletjes, chatten of zomaar wat surfen over het web zijn er aparte voorzieningen zoals de internetcafe's in het Cobbenhagen -, Dante - en Prisma gebouw.

Voor het gebruik van de computers gelden de volgende regels:

  • Alleen studenten bij Tilburg University mogen de computers in de Library gebruiken, en wel voor eigen oefening of studie. Zij moeten in het bezit zijn van een geldige Tilburg University Card.
  • Bij vernieling, misbruik of diefstal kan het computeraccount worden ingetrokken. De kosten van eventueel veroorzaakte schade worden in rekening gebracht.

Toezichthoudend- en beveiligingspersoneel controleert het juiste gebruik van de faciliteiten. Onzorgvuldig gebruik kan worden bestraft. Dit kan onder meer inhouden dat door het College van Bestuur de eigenaar van het account de toegang tot het computernetwerk, of delen ervan, tijdelijk of permanent wordt ontzegd.

Jassen en tassen

Het is toegestaan jassen en tassen mee te nemen in de universiteitsbibliotheek.

Toezichthoudend- en beveiligingspersoneel heeft het recht bij gerede verdenking meegenomen jassen en tassen te controleren.

Jassen en tassen kunnen ook opgeborgen worden in een kluisje in de NW1-2, NO1-2 kern, of SW0 kern. Kluisjes moeten aan het eind van de dag leeg worden achtergelaten.

Eten en drinken

Eten en drinken is alleen toegestaan in het Study Café op niveau 1.

Bij de werkplekken wordt een uitzondering gemaakt voor flesjes water met afsluitbare dop.

Vernieling en diefstal

Bezoekers dienen zorgvuldig om te gaan met bibliotheekmaterialen en IT en AV-faciliteiten. Bij constatering van vernieling, misbruik van faciliteiten of diefstal kan de toegang tot het gebruik van de faciliteiten en/of de universiteitsbibliotheek worden ontzegd. Bij vernieling en/of beschadiging zal de schade te allen tijde verhaald worden op de veroorzaker.

Gevonden - en verloren voorwerpen

Als je een voorwerp hebt verloren of je vindt achtergelaten eigendommen van andere bezoekers, dan kun je terecht bij de Library Support Desk, de balie niveau 1.

De universiteitsbibliotheek kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verloren voorwerpen of beschadigingen aan teruggevonden voorwerpen.
Alle - in de Library gevonden voorwerpen - worden dagelijks opgehaald door bewakingsmedewerkers van het Vigilant gebouw.
Gevonden bankpassen worden dagelijks opgehaald door bewakingsmedewerkers van het Vigilant gebouw.