Universiteitsbibliotheek

Een collectie met meer dan 800.000 boeken, tijdschriften, afbeeldingen, oude drukken en handschriften. Samen met een omvangrijke digitale collectie van e-books en e-journals, levert dit een schat aan wetenschappelijke informatie.

Onderwijsondersteuning universiteitsbibliotheek voor bezoekers

De universiteitsbibliotheek ondersteunt studenten en wetenschappers bij het vinden en gebruiken van wetenschappelijke informatie. De specifieke vaardigheden die nodig zijn om de weg te vinden in het informatielandschap worden informatievaardigheden genoemd. De afdeling Education Support van Library and IT Services ondersteunt het onderwijs op het gebied van informatievaardigheden door: 

  • Het ontwikkelen en verzorgen van trainingen.
  • Advisering en begeleiding bij de integratie van informatievaardigheden in het onderwijs (o.a. door uitzetten van leerlijnen).
  • Het ontwikkelen en aanbieden van (digitaal) cursusmateriaal.

Naast informatievaardigheden ondersteunt Education Support het onderwijs op het brede terrein van didactiek en IT in het onderwijs (e-learning)  o.a. met diensten op gebied van onderwijsontwikkeling & innovatie, onderwijsprofessionalisering en IT & AV in het onderwijs. Ook richt Education Support zich op de dienstverlening rondom de digitale leer- en werkomgeving.