Contact

Veelgestelde vragen Selfservice universiteitsaccount

Vind je hier niet het antwoord op jouw vraag, neem dan contact op met IT Support (voor studenten en medewerkers van de diensten) en de facultaire helpdesks (voor medewerkers van de faculteiten en hieraan gelieerde instituten).

Algemeen

 • Hoe lang is mijn password geldig? Je password is beperkt geldig. Uit veiligheidsoverwegingen vereist Tilburg University namelijk dat je het tenminste één keer per half jaar wijzigt. Als het tijd is om het password aan te passen, dan wordt je hierop geattendeerd bij het inloggen via SSO en per mail. Als je niet tijdig op deze oproep reageert, dan zal zal je password automatisch verlopen.
 • Voor welke toepassingen gebruik ik mijn password? Je password gebruik je voor een groot aantal digitale services van de universiteit. Je hebt het nodig voor de toegang tot webtoepassingen via Single Sign On, om in te loggen op je pc, voor de toegang tot je mailbox en het draadloze netwerk en nog veel meer.
  Let op: er is een aantal applicaties dat geen gebruik maakt van de username/password combinatie van de universiteit. Als je via de selfservice je password wijzigt, verandert hier het password dus niet mee. Voorbeelden zijn: Planon, SAP, Business Objects en xFlow.
 • Hoe lang is de beveiligde link die ik in de password-mail ontvang geldig en hoe vaak kan ik die gebruiken? De link is 24 uur geldig en kan je één keer gebruiken om je password opnieuw in te stellen.

Instellen/ wijzigen

 • Hoe kan ik mijn password wijzigen? De enige plaats waar je het password kan wijzigen is de pagina Selfservice universiteitsaccount. Kies 'Password wijzigen' en authenticeer jezelf met je username en -password.
 • Wat houdt de 'password-herstel service' in? Mocht je het password vergeten dan ben je via de password-herstel service altijd in staat om je password opnieuw in te stellen. Je kan dan een password-mail aanvragen die niet alleen op je mailadres van de universiteit wordt afgeleverd maar ook op een tweede, door jou op te geven, mailadres. Bovendien kan je twee geheime vragen en antwoorden opgeven, waarmee je je kan authenticeren.
 • Wanneer kan ik met mijn gewijzigde password weer inloggen? Je gewijzigde password kan je onmiddelijk gebruiken.
 • Hoe stel ik een extra mailadres in? Kies 'Password-herstel service instellen/wijzigen' op de pagina Selfservice universiteitsaccount en authenticeer jezelf met je username en -password.
 • Kan ik elk mailadres opgeven als extra mailadres? Ja. Kies uit veiligheidsoverwegingen wel een mailadres waar alleen jij toegang toe hebt. Let bij het invoeren van het mailadres op dat je het adres correct opgeeft. Anders kan de password-mail niet afgeleverd worden.
 • Hoe stel ik geheime vragen in? Kies 'Password-herstel service instellen/wijzigen' op de pagina Selfservice universiteitsaccount en authenticeer jezelf met je username en -password.

Beveiliging

 • Aan welke eisen moet mijn password voldoen? Het password mag niet eerder door jou zijn gebruikt en moet aan onderstaande eisen voldoen:
  • het moet 8 tot 16 karakters lang zijn,
  • het moet bestaan uit alfanumerieke karakters (a-z, A-Z, 0-9), speciale tekens zijn niet toegestaan,
  • het moet minimaal 1 cijfer, 1 hoofdletter en 1 kleine letter bevatten,
  • het mag niet simpel/systematisch zijn (dus bijvoorbeeld niet 123abcABC),
  • je eigen username, achternaam en ANR mogen niet in het password voorkomen,
  • bestaande Nederlandse en Engelse woorden mogen niet gebruikt worden,
 • Aan welke eisen moeten mijn geheime vragen en antwoorden voldoen?
  • Een vraag moet minimaal uit twee woorden bestaan, dat geldt ook voor het antwoord.
  • Je moet twee verschillende vragen opgeven.
 • Hoe kies ik geheime vragen en antwoorden die niet gemakkelijk te raden zijn?
  • Bedenk dat je de antwoorden op je vragen niet waarheidsgetrouw hoeven te zijn.
  • Geef een antwoord op dat irrelevant is en niet correspondeert met de vraag.
  • Laat je antwoord beginnen en eindigen met een getal.
  Het is echter wel van belang dat de vraag voor jou een goede aanwijzing moet zijn zodat je je het antwoord kan herinneren.

Problemen

 • Ik ben mijn password vergeten.
  • Heb je password-herstel opties ingesteld, dan kan je het password online opnieuw instellen door een pasword-mail aan te vragen of door je geheime vragen te beantwoorden.
  • Heb je geen password-herstelopties ingesteld maar nog wel toegang tot je mailbox van de universiteit dan kan je eveneens een password-mail aanvragen. Deze mail wordt namelijk standaard naar je mailadres van de universiteit gestuurd.
  • Heb je geen password-herstelopties ingesteld en geen toegang meer tot je mailbox van de universiteit dan moet je het password opnieuw instellen bij je helpdesk. Bedenk dat je je bij de helpdesk moet kunnen legitimeren.
 • Ik weet de antwoorden op mijn geheime vragen niet meer. Als je het password nog weet, dan kan je via de pagina Selfservice universiteitsaccount bekijken wat je antwoorden waren en deze eventueel wijzigen. Kies 'Password-herstel service instellen/wijzigen'.

  Ben je het password vergeten, dan zal je het opnieuw moeten instellen. Zie hiervoor het antwoord op de vorige vraag.

 • De geldigheidsduur van de beveiligde link in de pasword-mail is verlopen. Via de pagina Selfservice universiteitsaccount kan je opnieuw een password-mail aanvragen.

 • Ik vermoed dat iemand gebruik maakt van mijn username en -password. Wijzig in zo'n geval meteen je password en neem contact op met IT Support of met een van de leden van het Computer Emergency Response Team van de universiteit.

 • Ik kan mijn password niet meer online instellen. Ben je medewerker van een faculteit of een daaraan gelieerd instituut, of van TIAS, dan kan je het password opnieuw instellen bij je eigen helpdesk. Ben je student of medewerker van één van de centrale diensten van de universiteit dan kan je hiervoor terecht bij IT Support in de bibliotheek. Je moet wel een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of TiU-kaart) kunnen overleggen.

 • Ik krijg ongevraagd mail van de LIS Service Desk met als subject 'Set your password'. Deze mail ontvang je als via de Selfservice universiteitsaccount een password-mail is aangevraagd waarbij jouw username is opgegeven. Misschien heeft iemand bij de aanvraag een typefout gemaakt. Maar vermoed je misbruik bewaar dan de mail en neem contact op met de IT Support of met een van de leden van het Computer Emergency Response Team van de universiteit.

 •  Ik kan met Outlook mijn mailbox van de universiteit niet meer openen (sinds ik mijn password heb gewijzigd). Waarschijnlijk heb je ingesteld dat Outlook je password moet onthouden en Outlook probeert nu met je oude password de verbinding met de mailserver te maken. Je zult deze instelling handmatig moeten aanpassen door in Outlook je nieuwe password op te geven. Dit gaat als volgt:

  • klik op Tools > Account Settings,
  • selecteer je mailbox van de universiteit en klik op Change,
  • vul vervolgens bij de Logon Information je nieuwe password in,
  • klik op Next en Finish.