Samenwerken

Tilburg University staat al meer dan vijfentachtig jaar garant voor hoge kwaliteit van onderzoek en onderwijs. We zijn specialist op het gebied van mens en maatschappij en willen een structurele bijdrage leveren aan de samenleving.

Samenwerken

Tilburg University functioneert in een maatschappelijke context. Het belang van een goede regionale verankering neemt de laatste jaren toe. De universiteit vindt haar samenwerkingspartners niet langer vooral in wetenschappelijke instellingen maar in toenemende mate tevens in het bedrijfsleven en andere maatschappelijke organisaties. Samenwerking betrof in het verleden vooral onderzoek. In toenemende mate vindt de Tilburg University tevens samenwerkingspartners op het gebied van het onderwijs.

Om in een context van toenemende concurrentie succesvol te kunnen opereren zal vaak strategische samenwerking met anderen nodig zijn. De Tilburg University wil dan ook graag participeren in (inter)nationale netwerken en allianties met partners uit de profit en non-profit sector. Door samen te werken kunnen we gezamenlijk een betekenisvolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de samenleving: wetenschap moet er toe doen!