Kennisklik

Werving en selectie voor uw vacature op academisch niveau; stages, afstudeeropdrachten en startersfuncties

Juridische opdrachten

Voor juridische opdrachten heeft Kennisklik een gespecialiseerd team studentmedewerkers in dienst. Deze studenten kunnen direct uw opdracht oppakken, zonder dat de accountmanager een vacature hoeft uit te zetten. De accountmanager (een ervaren jurist) begeleidt de opdracht en is uw contactpersoon.

Voor alle juridische opdrachten geldt dat voor de hieronder genoemde tarieven

  • een concept wordt opgesteld,
  • dit concept met u wordt besproken, en
  • daarna nog eenmaal correcties worden aangebracht.

Deze gecorrigeerde versie geldt als eindproduct. Voor eventuele extra aanpassingen wordt een nieuwe offerte opgesteld.

Kosten voor juridische opdrachten

Het tarief van de accountmanager bedraagt €75,00 per uur voor de inhoudelijke begeleiding van uw opdracht. Het tarief van de studentmedewerker bedraagt € 36,00 per uur. Op basis van deze tarieven maken we voor u een offerte. Daarbij gelden de volgende uitgangspunten:

  • Tijdverdeling: 80% studentmedewerker / 20% accountmanager
  • Minimale inzet: vier uur studentmedewerker / één uur accountmanager

De minimale kosten bedragen dus: 4 x € 36,00 (studentmedewerker) + 1 x € 75,00 (accountmanager) = € 144,00 + € 75,00 = € 219,00 exclusief BTW.

Voor een aantal standaardproducten kunnen wij u een korting op het factuurbedrag aanbieden. Een voorbeeld van de kostenopbouw bij het opstellen van Algemene Voorwaarden:

Voorbeeld kostenopbouw Algemene Voorwaarden

Tarief studentmedewerker per uur = € 36,00

Inzet studentmedewerker:                                                      

  • Intakegesprek 0,5 uur
  • Uitvoeren juridische opdracht 1 uur
  • Administratie en financiële afhandeling

Totaalbedrag studentmedewerker excl. BTW:
8 uur x € 36,00  =  € 288,00

Tarief accountmanager (jurist) per uur = € 75,00

Inzet accountmanager:

  • Voortgangsbewaking 0,5 uur
  • Nakijkwerk 1,5 uur

Totaalbedrag accountmanager excl. BTW:
2 uur  x  € 75,00  =  € 150,00

Subtotaal                                                                                                                                             € 438,00

Korting                                                                                                                                                 € 63,00


Totaalbedrag excl. BTW:
€ 375,00

(Genoemd aantal uur per onderdeel is bij benadering)Spoedopdrachten

Bij spoedopdrachten kunnen wij binnen zeven werkdagen een eerste concept opleveren. Wij rekenen dan anderhalf keer het uurtarief van zowel de accountmanager als de studentmedewerker, respectievelijk € 112,50 en € 54,00.