Samenwerken

Tilburg University staat al negentig jaar garant voor hoge kwaliteit van onderzoek en onderwijs. We zijn specialist op het gebied van mens en maatschappij en willen een structurele bijdrage leveren aan de samenleving.

Evaluatie en verlenging Bijzondere Leerstoel

De evaluatie van een Bijzondere Leerstoel is gekoppeld aan de vestigingstermijn van vijf jaar.

In het vierde jaar wordt de Bijzondere Leerstoel geëvalueerd door de Raad van Toezicht (RvT) van de Leerstoel. Op basis hiervan geeft de vestigende instantie aan of hij de Bijzondere Leerstoel wenst te continueren voor weer een periode van vijf jaar. Zo ja, dan brengt het faculteitsbestuur een advies hierover uit op grond van de evaluatie van de RvT. Hierbij komen de kwalitatieve aspecten van het onderzoek en onderwijs aan de orde alsmede de financiering van de Bijzondere Leerstoel.

Het College van Bestuur neemt vervolgens, op grond van het verslag van de RvT en het advies van het faculteitsbestuur, een besluit over de voortzetting van de Leerstoel voor weer een periode van vijf jaar.

Indien de vestigende instantie, de RvT, de faculteit of de bijzonder hoogleraar zelf behoefte hebben aan eerdere evaluatie momenten binnen de vijf jaar is daartoe uiteraard de vrijheid.