Samenwerken

Tilburg University staat al negentig jaar garant voor hoge kwaliteit van onderzoek en onderwijs. We zijn specialist op het gebied van mens en maatschappij en willen een structurele bijdrage leveren aan de samenleving.

De Stichting Bijzondere Leerstoelen Tilburg University (SBL)

De SBL heeft tot doel om Bijzondere Leerstoelen aan Tilburg University in stand te houden. Hoofdtaken van de stichting zijn:

  • voorbereiden voor het College van Bestuur van de aanvraag voor de vestiging van een Bijzondere Leerstoel en van het voorstel tot benoeming van een bijzonder hoogleraar;
  • benoemen van de kandidaat tot bijzonder hoogleraar;
  • in overleg met de vestigende organisatie en de faculteit toezien op het functioneren van bestaande Bijzondere Leerstoelen;
  • ondersteunen van het College van Bestuur bij de beleidsvorming inzake Bijzondere Leerstoelen;
  • opstellen van het jaarverslag van SBL.

Het bestuur van de SBL bestaat uit:


    De secretariële ondersteuning wordt uitgevoerd door:

    • L.M.C. van Eijck