UvT Sociëteit

Verbindt de werelden van openbaar bestuur, politiek, bedrijfsleven en wetenschap

UvT Sociëteit

In het najaar 2009 is de UvT Sociëteit van start gegaan. Doel van de UvT Sociëteit is het verbinden van de werelden van openbaar bestuur, politiek, bedrijfsleven en wetenschap. Voor elke bijeenkomst worden 40 tot 50 gasten uitgenodigd rond een actueel maatschappelijk vraagstuk. De deelnemers kunnen daarover vrijelijk van gedachten wisselen vanuit hun kennis en ervaring als bestuurder, beleidsmaker of wetenschapper.

Met de Sociëteit wil de UvT de relevantie van het Tilburgse onderzoek structureel zichtbaar maken. Dat sluit aan bij de strategische profilering van de UvT onder het motto Understanding Society.
De UvT Sociëteit wordt geleid door prof. dr. Sylvester Eijffinger. Een initiatief van de gezamenlijke faculteiten en het College van Bestuur van de Universiteit van Tilburg.

Nieuws

Universiteiten kunnen meer doen aan 'Holland branding'


1 oktober 2014

Hoe profileren we Holland in het buitenland, was het thema van de druk bezochte 19e bijeenkomst van de UvT Sociëteit op 1 oktober in de Witte in Den Haag, georganiseerd door de president van de UvT Sociëteit, Sylvester Eijffinger.

Hans de Boer, voorzitter van de VNO-NCW, Karl Dittrich, voorzitter van de VSNU en Koen Becking, collegevoorzitter van Tilburg University waren sprekers. Eijffinger kreeg voor zijn bijzondere verdiensten tijdens dit eerste lustrum een penning uitgereikt door Becking. Lees meer.