UvT Sociëteit

Verbindt de werelden van openbaar bestuur, politiek, bedrijfsleven en wetenschap

UvT Sociëteit

In het najaar 2009 is de UvT Sociëteit van start gegaan. Doel van de UvT Sociëteit is het verbinden van de werelden van openbaar bestuur, politiek, bedrijfsleven en wetenschap. Voor elke bijeenkomst worden 40 tot 50 gasten uitgenodigd rond een actueel maatschappelijk vraagstuk. De deelnemers kunnen daarover vrijelijk van gedachten wisselen vanuit hun kennis en ervaring als bestuurder, beleidsmaker of wetenschapper.

Met de Sociëteit wil de UvT de relevantie van het Tilburgse onderzoek structureel zichtbaar maken. Dat sluit aan bij de strategische profilering van de UvT onder het motto Understanding Society.
De UvT Sociëteit wordt geleid door prof. dr. Sylvester Eijffinger. Een initiatief van de gezamenlijke faculteiten en het College van Bestuur van de Universiteit van Tilburg.

Nieuws

Corporate Social Responsibility in Europe


31 oktober 2013

In de drukbezochte editie eind oktober 2013 stond de vraag centraal wat de impact is van maatschappelijk ondernemen op de kwaliteit van de samenleving en wie de verantwoordelijkheid zou moeten nemen voor het duurzaamheidsbeleid. 

Nederland en Europa bevinden zich in een voortslepende economische crisis. De bestrijding van die crisis is een enorme uitdaging. Het stabiliseren van de belasting van het milieu is zo mogelijk een nog grotere uitdaging. Wie is bereid die aan te gaan en de kosten ervan te dragen?

Professor Johan Graafland ging in op de vraag of MVO effectief is.  Lees meer.