Tilburg University Society

Verbindt de werelden van openbaar bestuur, politiek, bedrijfsleven en wetenschap

Balkenende op UvT-societeit: maatschappelijk verantwoord ondernemen noodzaak

Balkenende spreker op jongste editie UvT-societeit

Wat de impact is van maatschappelijk ondernemen (MVO) op de kwaliteit van de samenleving en wie zou de verantwoordelijkheid moeten nemen voor het duurzaamheidbeleid? Die vraag stond centraal tijdens de laatste, drukbezochte editie van de Uvt-societeit op 31 oktober in Den Haag. Sprekers daarbij waren onder meer oud premier Jan Peter Balkenende en hoogleraar maatschappelijk verantwoord ondernemen Johan Graafland.


Nederland en Europa bevinden zich in een voortslepende economische crisis. De bestrijding van die crisis is een enorme uitdaging. Het stabiliseren van de belasting van het milieu is zo mogelijk een nog grotere uitdaging. Wie is bereid die aan te gaan en de kosten ervan te dragen?

Graafland ging in op de vraag of MVO effectief is. Aan de hand van een groot onderzoek van het Tilburg Sustainability Center met veertien Europese partners in twaalf landen beschreef hij de effecten van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Ook besprak hij wat bedrijven drijft om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Het onderzoek toont bijvoorbeeld aan dat prijsconcurrentie een duurzaamheidbeleid niet in de weg hoeft te staan. Technologische concurrentie en MVO versterken elkaar zelfs. Een overheid die technologische ontwikkeling stimuleert slaat dus twee vliegen in een klap. Bedrijven doen meer aan MVO als zij verplicht worden te rapporteren over sociale of milieu prestaties. Dat zou ervoor pleiten om de verslaglegging aan te scherpen.

Onhoudbaarheid consumptiestijlen

Jan Peter Balkenende, inmiddels hoogleraar 'Governance, Institutions & Internationalisation' aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, stelde dat de noodzaak tot maatschappelijk verantwoord ondernemen zo groot is dat we daar niet meer mee kunnen wachten. Hij ging in op de verantwoordelijke rol van ondernemingen bij MVO en onderscheidde daarin drie elementen:

  1. Naast economic value wordt social (shared) value steeds belangrijker.
  2. Duurzaam ondernemen draait om het werken in allianties, het samenspel met anderen.
  3. Duurzaam ondernemen is kiezen voor lange termijn-denken. Korte termijn-denken is schadelijk gebleken.

Daarnaast is het formuleren van heldere, meetbare doelstellingen essentieel en moeten ondernemingen eerlijk zijn over wat zij willen bereiken. Ondernemers realiseren zich de onhoudbaarheid van de huidige productie- en consumptiestijlen en nemen in toenemende mate zelf de verantwoordelijkheid om daar een oplossing voor te vinden. MVO gaat over de kwaliteit van samenleven en over verantwoordelijkheid nemen. Initiatieven moeten vooral van burgers en ondernemingen komen, aldus Balkenende.


Video-impressie