Tilburg University Society

Verbindt de werelden van openbaar bestuur, politiek, bedrijfsleven en wetenschap

Criminaliteit, veiligheid en slachtofferhulp

Meer dan anders had deze editie van de UvT Sociëteit, op 14 september 2011, een politiek randje. Dat kwam op de eerste plaats omdat Mr. Ivo Opstelten, Minister van Veiligheid en Justitie, een van de twee inleiders was in de Pleinzaal van Sociëteit de Witte in Den Haag. Als een minister spreekt, is dat per definitie politiek. De andere inleider was Prof.mr. Marc Groenhuijsen, hoogleraar aan Tilburg Law School en oprichter/directeur van het eerste Tilburgse Center of Excellence INTERVICT (International Victimology Institute Tilburg). De tweede reden achter het politieke randje was het onderwerp van de avond: criminaliteit, veiligheid en slachtofferhulp, thema’s waarop het huidige kabinet zich wil profileren. Voor de UvT Sociëteit is het geen enkel probleem als de politiek een rol speelt in de discussie. Wel is de Chatham House Rule (wat binnenskamers wordt gezegd, blijft binnenskamers) nog meer dan anders van toepassing, zodat elke aanwezige vrijuit kan spreken. Dit verslag gaat dus ook niet in detail in op de inhoud van de avond.

In zijn inleiding benadrukte Prof. Groenhuijsen het belang van de goede samenwerking tussen het ministerie, justitie en de wetenschap. Hij analyseerde het beleid van rijksoverheid en justitie op gebied van criminaliteit, veiligheid en slachtofferhulp. Krijgt elk thema wel de juiste aandacht, te weinig aandacht, of juist te veel? Groenhuijsen hield onder meer een pleidooi om geen minimum-straffen in te voeren; het verhogen van de pakkans levert volgens hem meer op dan het verhogen van de gevangenisstraf.

De minister meldde allereerst dat hij onmiddellijk ja had gezegd op de uitnodiging van de UvT Sociëteit, vanwege de uitstekende relatie die hij met de Tilburgse universiteit heeft opgebouwd in de tijd dat hij ad interim burgemeester was in deze stad. Vervolgens lichtte hij het kabinetsbeleid toe op gebied van veiligheid en justitie en met name de samenvoeging van rechtbanken, de opzet van de nationale politie en het slachtofferbeleid. De minister bleek het volledig eens met Prof. Groenhuijsen dat het slachtoffer een centrale rol dient te hebben en dat slachtofferhulp niet gepolitiseerd mag worden.

Downloads

Samenvatting inleiding Marc Groenhuijsen

Inleiding Ivo Opstelten

Video-impressie