Tilburg University Society

Verbindt de werelden van openbaar bestuur, politiek, bedrijfsleven en wetenschap

Standaardisatie in externe financiële verslaglegging

Standaardisatie in externe financiële verslaglegging. Dat was het gespreksonderwerp tijdens de UvT Sociëteit op dinsdagavond 15 februari 2011. Voor niet-accountants lijkt dat misschien niet meteen een spannend thema. Dat wordt snel anders als je denkt aan de geruchtmakende financiële rampen uit de laatste jaren. Van Albert Heijn tot Enron en van Griekenland tot  Fannie Mae en Freddie Mac.

Philip Joos, Hoogleraar Financial Accounting, houdt zich bezig met financiële analyse en externe verslaggeving. Zijn promotieonderzoek aan de universiteit van Stanford was gericht op winstvoorspelling en accounting gebaseerde ondernemingswaardering. Professor Joos  onderzoekt onder meer de economische gevolgen van de invoering van de internationale financiële accounting standaarden. Alle beursgenoteerde bedrijven in de EU zijn verplicht te rapporteren volgens de regels van de International Financial Reporting Standards (IFRS). Omdat er wordt gerapporteerd op basis van de actuele waarden, kan de waarde van een bedrijf aanzienlijk variëren. Deze veranderingen beïnvloeden het vermogen en de winst, ook als het resultaat van de bedrijfsactiviteiten zelf niet is veranderd. “Van belang is”, aldus professor Joos, “of de invoering van de IFRS leidt tot kwaliteitsverbetering van de financiële verslaglegging”. In zijn bijdrage aan de UvT-societeit schetst hij de private, politieke en economische factoren die van belang zijn bij het beantwoorden van deze vraag.

Verantwoordelijk voor het opstellen van de boekhoudkundige standaarden is de IASB, de International Accounting Standards Board. Hans Hoogervorst, nu nog bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiele Markten (AFM), wordt per 1 juli 2011 voorzitter van de IASB. “De crisis heeft nog eens duidelijk gemaakt hoe belangrijk onafhankelijke standaarden zijn”, aldus Hoogervorst. “Transparantie in financiële verslaggeving is nodig om te kunnen beoordelen hoe ondernemingen er werkelijk voor staan."‪ De oud-minister wijst erop dat veel overheden zelf zich niet houden aan de standaarden. Dat dit grote risico’s met zich meebrengt, is inmiddels iedereen duidelijk geworden. Ook banken en bedrijven hebben grote risico’s op zich genomen, zoals is gebleken in de hypotheekcrisis in de USA. Gebruik van de standaarden is dan ook van groot belang, niet alleen voor investeerders, kredietverstrekkers en toezichthouders, maar om in het algemeen het vertrouwen in de economie te bevorderen. Het is een publiek belang.

Downloads

Video-impressie