Tilburg University Society

Verbindt de werelden van openbaar bestuur, politiek, bedrijfsleven en wetenschap

Raad van Advies

ir. drs. H.J.P. (Hilde) Baert MSc Director Academic Support
prof. dr. W.B. (Willem) Drees Decaan Tilburg School of Humanities
prof. dr. (Geert) G.M. Duijsters Vice-Decaan Onderzoek Tilburg School of Economics and Management
prof.dr. P.J.J. (Paul) van Geest Vice-Decaan Onderzoek Tilburg School of Catholic Theology
prof. dr. C.G. (Kees) Koedijk Dean & Director TIAS
prof. mr. M.A. (Marc) Loth Vice-Decaan Onderzoek Tilburg Law School
prof. dr. J. (Jaap) Paauwe Vice-Decaan Onderzoek Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

Honorair adviseur van Tilburg University Society is prof. dr. W.B.H.J. (Wim) van de Donk, Commissaris van de Koning van de provincie Noord-Brabant.