Career Portal

De digitale marktplaats voor stageplaats, afstudeeronderzoek, werkopdracht of (bij)baan. De Career Portal brengt kosteloos bedrijven en studenten bij elkaar.

Opdrachten aanbieden

Hier vindt u alle relevante informatie rondom het aanbieden van een stageproject, waaronder:

  • De criteria waaraan een afstudeeropdracht moet voldoen en de mogelijkheden per opleiding.
  • De praktische zaken waarmee u rekening dient te houden, zoals de beschikbaarheid van een werkplek en goede begeleiding.
  • Hoe u een afstudeeropdracht kunt aanbieden bij de stagecoördinator.
  • Aanvullende informatie over de praktijkstage Jeugdliteratuur, die anders van opzet is dan de reguliere afstudeerstages en -onderzoeken.
  • Tot slot vindt u informatie over overige mogelijkheden om onze studenten in te zetten, wanneer uw verzoek niet binnen de kaders van hun opleiding past. Zij kunnen dan wel een stage of opdracht voor u uitvoeren, maar verdienen hier geen studiepunten mee. Niettemin staan veel studenten open voor deze waardevolle ervaring.

Meer informatie over de stagemogelijkheden?

Neem dan contact op met onze stagecoördinator, Jody van Beeten MSc.

Meer informatie over onze opleidingen?

Hier vindt u meer informatie over de verschillende opleidingen binnen onze faculteit: