Career Portal

De digitale marktplaats voor stageplaats, afstudeeronderzoek, werkopdracht of (bij)baan. De Career Portal brengt kosteloos bedrijven en studenten bij elkaar.

Criteria afstudeeropdrachten

Afhankelijk van de opleiding kunnen studenten afstuderen door het uitvoeren van een afstudeeronderzoek of het lopen van een afstudeerstage.

Afstudeeronderzoek

Bij een afstudeeronderzoek voert de student een onderzoeksproject uit. De opdracht kan uitgevoerd worden bij een bedrijf (zowel profit als non-profit), overheidsinstelling, maatschappelijke organisatie of een onderzoeksinstelling. De student voert naast het onderzoek geen andere werkzaamheden voor de opdrachtgever uit.

Afstudeerstage

Bij een afstudeerstage voert de student eveneens onderzoekswerkzaamheden uit, maar deze zijn gekoppeld aan praktische werkzaamheden. Dit kunnen activiteiten van organisatorische, redactionele, of andere aard zijn. Daarnaast mag de student maximaal 20% van zijn tijd besteden aan werkgerelateerde activiteiten die niet direct verband hebben met de stageopdracht, zoals ondersteunende werkzaamheden voor de afdeling waar de student stage loopt.

Om een zinvolle afstudeerperiode te garanderen, is het nodig een concrete onderzoeks- of stageopdracht te formuleren. Hiervoor kunt u zelf een voorstel doen, maar de student en docent kunnen ook met ideeën komen.

Eisen aan een onderzoeks- of stageopdracht

De belangrijkste eisen aan een onderzoeks- of stageopdracht zijn:

  • De opdracht sluit wat niveau, inhoud en leerdoelen betreft aan bij de opleiding.
  • Creativiteit en intelligentie worden op academisch niveau ingezet. Het is de bedoeling dat de student kennis, inzichten en vaardigheden die tijdens de studie zijn opgedaan in praktijk brengt in het kader van een afgeronde taak. Daarbinnen is voldoende gelegenheid voor eigen werkzaamheden, eigen inbreng en eigen verantwoordelijkheid. Het verrichten van louter ondersteunende secretarieel/administratieve werkzaamheden valt hier niet onder.
  • De opdracht is uitdagend, dat wil zeggen: studenten worden aangesproken op hun analytisch en probleemoplossend vermogen; u maakt gebruik van hun vaardigheden met betrekking tot het zoeken, vinden en verwerken van informatie; studenten benutten hun communicatieve vaardigheden, schriftelijk zowel als mondeling; studenten zijn grotendeels zelfstandig aan het werk.

Twijfelt u of uw verzoek aan deze eisen voldoet of hebt u hier meer vragen over, dan kunt u altijd contact opnemen met de stagecoördinator. Mocht uw verzoek niet aan de eisen voldoen, dan zijn er nog andere mogelijkheden om onze studenten in te zetten.

Kijk voor onder meer de duur van de opdracht onder praktische zaken.

Bijzonderheden per opleiding

In zowel de bachelor als de master kunnen studenten van alle opleidingen kiezen voor een extern afstudeeronderzoek. Voor studenten Communicatie en Informatiewetenschappen met een specialisatie in Bedrijfscommunicatie & Digitale Media, Tekst & Communicatie of Interculturele Communicatie geldt daarbij de restrictie dat het onderwerp aansluit bij de (halfjaarlijks wisselende) onderwerpen uit de scriptiekring. Meer informatie hierover is te krijgen via de stagecoördinator.

Bachelor studenten Algemene Cultuurwetenschappen, Filosofie of Religie in Samenleving en Cultuur kunnen in de meeste gevallen ook kiezen voor een afstudeerstage.

Masterstudenten Jeugdliteratuur kunnen kiezen voor een praktijkstage en deze eventueel koppelen aan hun afstudeeronderzoek.

Meer informatie over de stagemogelijkheden?

Neem dan contact op met onze stagecoördinator, via tshd.internship@tilburguniversity.edu

Meer informatie over onze opleidingen?

Hier vindt u meer informatie over de verschillende opleidingen binnen onze faculteit: