Career Portal

De digitale marktplaats voor stageplaats, afstudeeronderzoek, werkopdracht of (bij)baan. De Career Portal brengt kosteloos bedrijven en studenten bij elkaar.

Stage-opdrachten aanbieden

 • U kunt een stage- of onderzoeksvacature als attachment in een e-mail aanbieden bij de stagecoördinator via tsh.stage@tilburguniversity.edu. Neemt u bij voorkeur ook een link naar de vacature op uw eigen website in uw vacature op, dan kan deze eenvoudiger via social media gecommuniceerd worden.
 • Na ontvangst van uw vacature adverteert de coördinator de vacaturetekst voor u via Blackboard. Dit is een beveiligde intranetomgeving.
 • Studenten reageren in principe rechtstreeks bij u, tenzij u hierover andere afspraken maakt met de stagecoördinator.
 • De begeleidende docent beoordeelt ten slotte uw opdracht aan de hand van de stagecriteria voor afstudeeropdrachten. Hij of zij moet de opdracht voor aanvang goedkeuren.

Aanbieden afstudeeropdracht

De vacature kan worden opgesteld als een bondige personeelsadvertentie of opdrachtformulering waarin de volgende informatie is verwerkt:

Uw organisatie:

 • Naam en vestigingsplaats van de organisatie.
 • Korte typering van de organisatie/afdeling (o.a. branche, aantal medewerkers) met bijvoorbeeld vermelding van een website of andere kanalen waar uitgebreidere informatie verkregen kan worden.
 • Contactpersoon voor nadere informatie en/of een sollicitatie, inclusief contactgegevens (naam, telefoonnummer, e-mail- en/of postadres).

De afstudeeropdracht:

 • Korte omschrijving van de opdracht en indien van toepassing de overige werkzaamheden.
 • De aanleiding van de opdracht en wat er met de resultaten van de opdracht gaat gebeuren.
 • De periode waarin de opdracht bij voorkeur plaatsvindt (startdatum, duur, aantal dagen per week) en in hoeverre hier eventueel van afgeweken kan worden.
 • De locatie vanwaar de werkzaamheden plaatsvinden.

De student die u zoekt:

 • Korte profielschets van de stagiair; bijv. opleiding, talenkennis, specifieke vaardigheden en/of expertise, persoonskenmerken etc.

Overige relevante informatie:

 • Tot welke datum kunnen studenten reageren op uw vacature?
 • Wat is de hoogte van de stage- en/of onkostenvergoeding of wordt deze in overleg vastgesteld?
 • Kunnen studenten en/of docenten zelf ook andere voorstellen doen? Zijn er meer onderzoeks- en/of stagemogelijkheden binnen uw organisatie/afdeling?

Meer informatie over de stagemogelijkheden?

Neem dan contact op met onze stagecoördinator, Jody van Beeten MSc.

Meer informatie over onze opleidingen?

Hier vindt u meer informatie over de verschillende opleidingen binnen onze faculteit: