Career Portal

De digitale marktplaats voor stageplaats, afstudeeronderzoek, werkopdracht of (bij)baan. De Career Portal brengt kosteloos bedrijven en studenten bij elkaar.

Overige mogelijkheden

Ook wanneer uw vraag niet past binnen de kaders van een afstudeerstage of –onderzoek zijn er verschillende mogelijkheden om studenten in te zetten.

Kennisklik

  • U kunt uw vraag neerleggen bij Kennisklik. Zij kijken graag met u naar een geschikte manier om studenten in te zetten in uw organisatie, bijvoorbeeld door middel van een werkopdracht.

Voor communicatieopdrachten: Kweek

  • Voor communicatieopdrachten kunt u ook terecht bij Kweek. Kweek is het communicatiebureau van studenten Communicatie- en Informatiewetenschappen aan de Universiteit van Tilburg.
  • Kweek biedt oplossingen voor kennis- en praktische vraagstukken op communicatiegebied. Kweek schrijft, redigeert en evalueert tekst. Zij denken over taal in campagne en concept, bouwen nieuwe en verbeteren bestaande sites en adviseren over de inzet van sociale media.

On top of-stages

  • Tot slot is het mogelijk om een opdracht via de stagecoördinator als ‘on top of’-stage aan te laten bieden. Dit houdt in dat de student geen studiepunten voor de stage krijgt, maar deze als extra activiteit naast zijn opleiding loopt.
  • Een student kan in overleg een afstudeerstage of –onderzoek ook uitbreiden met extra ‘on top of’-activiteiten, wanneer hier van tevoren afspraken over worden gemaakt.

Kosten

  • Aan de bemiddeling door zowel Kennisklik als Kweek en de daaropvolgende inzet van de studenten zijn kosten verbonden.
  • Aan bemiddeling door de stagecoördinator zijn in principe geen kosten verbonden. Het is wel gebruikelijk dat de student een stagevergoeding ontvangt.

Meer informatie over de stagemogelijkheden?

Neem dan contact op met onze stagecoördinator, via tshd.internship@tilburguniversity.edu

Meer informatie over onze opleidingen?

Hier vindt u meer informatie over de verschillende opleidingen binnen onze faculteit: