Career Portal

De digitale marktplaats voor stageplaats, afstudeeronderzoek, werkopdracht of (bij)baan. De Career Portal brengt kosteloos bedrijven en studenten bij elkaar.

Praktische zaken afstudeeropdrachten

Omvang en periode

 • De omvang van het afstudeertraject is gemiddeld ca. 500 uur. Dat komt overeen met 13 weken voltijds; een langere periode in deeltijd is ook mogelijk.
 • Hierin vallen zowel de opdrachten vanuit de opleiding, zoals het opstellen van het afstudeerverslag, als het werken aan de afstudeeropdracht en de daaraan gekoppelde producten.
 • Bij een stage besteedt de student ten minste 80% van zijn tijd aan deze stageopdracht, de overige ruimte mag besteed worden aan andere werkgerelateerde activiteiten.
 • Een student kan een afstudeerstage of –onderzoek uitbreiden met extra ‘on top of’-activiteiten, wanneer hier van tevoren afspraken over worden gemaakt.
 • De meeste studenten starten rond september of februari met hun afstudeeropdracht. Uiteraard kunt u ook opdrachten aanbieden die buiten deze periode vallen, al zal de respons hierop in het algemeen lager zijn.

Werkplek

 • Bij de stage hoort een tijdelijke werkplek binnen uw organisatie met alle faciliteiten om de opdracht goed uit te voeren.
 • De student heeft zicht op en neemt deel aan het arbeidsproces van uw organisatie.

Begeleiding

 • De stage is een leerproces. Daarom heeft de student op de stageplek een deskundige begeleider nodig. Deze mentor is voor de student een belangrijke raadgever. Deze zal daarom (op de achtergrond) aanwezig zijn of in de buurt van de student werken om hem regelmatig van feedback te voorzien en vragen te beantwoorden.
 • De afstudeerdocent is 'op afstand' betrokken.

Beoordeling

 • De afstudeerdocent beoordeelt uiteindelijk de stage, nadat hij advies heeft ingewonnen bij de mentor. De opdrachtgever en de student geven de afstudeerbegeleider daarom toestemming om te allen tijde het tussentijdse resultaat en het eindresultaat van het werk van de student in te zien.
 • Dit uiteraard met inachtneming van eventuele geheimhoudingsclausules.

Contracten

 • De student, opleiding en stagegever tekenen een van de door de stagecoördinator beschikbaar gestelde standaardcontracten, waarin afspraken worden vastgelegd over de werkzaamheden, de begeleiding en de duur van de opdracht.
 • Daarnaast kunt u in overleg uw eigen contracten gebruiken. Het stageplan, waarin onder meer de leerdoelen en werkzaamheden van de student nader worden uitgewerkt, maakt onlosmakelijk deel uit van de stageovereenkomst.

Vergoeding

 • Het is gebruikelijk dat de stagiair van de stagegever een stagevergoeding ontvangt. De hoogte van de vergoeding wordt in onderling overleg vastgesteld.
 • Soms wordt de student naast de stagevergoeding of in plaats daarvan een onkostenvergoeding geboden. Deze vergoeding kan dienen ter compensatie van reiskosten (als er geen OV-kaart geldt), congres- of cursuskosten of huisvestingskosten (als de student voor zijn stage tijdelijk moet verhuizen).

Meer informatie over de stagemogelijkheden?

Neem dan contact op met onze stagecoördinator, via tshd.internship@tilburguniversity.edu

Meer informatie over onze opleidingen?

Hier vindt u meer informatie over de verschillende opleidingen binnen onze faculteit: