Career Portal

De digitale marktplaats voor stageplaats, afstudeeronderzoek, werkopdracht of (bij)baan. De Career Portal brengt kosteloos bedrijven en studenten bij elkaar.

Studenten en uw organisatie?

De Tilburg School of Humanities biedt opleidingen op het gebied van communicatie, cultuur, filosofie en religie. De meeste stages vinden plaats in de afstudeerfase van de bachelor. Afstudeeronderzoeken zijn zowel in de bachelor- als de master fase mogelijk.

Deskundig op hun eigen vakgebied, maar ook breed inzetbaar

Studenten Humanities zijn deskundig op hun eigen vakgebied, maar ook breed inzetbaar. Ze kiezen afhankelijk van hun eigen voorkeur een breed of meer gespecialiseerd studietraject. Ze kunnen bijvoorbeeld bijvakken volgen op het gebied van economie of psychologie.

Op deze manier verbreden zij hun kennis en zijn ze op grote delen van de arbeidsmarkt flexibel inzetbaar. Daarom kunt u ze aantreffen op plaatsen waar u ze misschien niet verwacht.

Een frisse, analytische kijk op uw vraagstellingen

Studenten hebben een frisse en analytische kijk op de vraagstellingen die bestaan binnen uw organisatie. Ze beschikken over probleemoplossend vermogen, weten snel adequate informatie te vinden, bondig samen te vatten en helder te rapporteren.

Zelfstandige werkers met goede communicatieve vaardigheden

Studenten Humanities zijn in het algemeen sociaal vaardig, zowel mondeling als schriftelijk communicatief sterk, en maken zich nieuwe kennis en vaardigheden snel eigen. Vanuit de aard van hun studie (met relatief weinig contacturen) zijn de studenten gewend zelfstandig te werken. 

Dus wat zit er voor u in?

Door een student in te huren voor een stage of afstudeeronderzoek...

  • Kunt u hen onderzoeksprojecten laten uitvoeren waarvoor uw organisatie zelf de (actuele) kennis en kunde ontbeert.
  • Intensiveert u contacten met de opleiding, de verschillende onderzoeksgroepen en de universiteit ten behoeve van nieuwe samenwerkingsmogelijkheden.
  • Krijgt u de kans te ervaren wat studenten Humanities kunnen bijdragen aan uw organisatie.

Meer informatie over de stagemogelijkheden?

Neem dan contact op met onze stagecoördinator, Jody van Beeten MSc.

Meer informatie over onze opleidingen?

Hier vindt u meer informatie over de verschillende opleidingen binnen onze faculteit: