Tilburg Law School

Tilburg Law School verzorgt hooggewaardeerd onderwijs en onderzoek op het gebied van rechten en bestuurskunde in zowel een nationale als een internationale omgeving.

Masterclass 'De Europese multiculturele samenleving in de 21ste eeuw'

Op 18 april 2013 vond de masterclass, De Europese multiculturele samenleving in de 21ste eeuw, plaats met als sprekers Ernst Hirsch Ballin, Zehra Dogan, Omar Salah en Kader Abdolah

De multiculturele samenleving vormt één van de grootste uitdagingen voor de moderne samenleving. De democratische rechtsstaat wordt gekenmerkt door minderheidsbescherming, zowel via nationale grondwetten als via het EVRM. De samenleving is pluriform van aard doordat niet-Europeanen zich vestigen in Europa. Dat is op lokaal niveau voelbaar. De Europese binnengrenzen zijn al sinds een aantal jaren afgeschaft, maar de Europese integratie verloopt niet vlekkeloos.

De Masterclass werd georganiseerd door de studenten zelf en gaf hen de gelegenheid om te luisteren naar en te discussiëren met experts. Dankzij de steun van onze alumni kunnen zij experts uit alle hoeken van de samenleving vragen om een bijdrage te leveren aan de Masterclass. Deze experts bekijken de geschetste problematiek op een macro- of een microniveau, maar steeds met een academische inslag.

De studenten kozen niet alleen voor traditioneel academische sprekers, maar juist ook voor ervaringsdeskundigen die op andere wijzen onderzoek verricht hebben. Hierdoor confronteren ze academisch-theoretische kennis en standpunten met de dagelijkse praktijk.