Steun Tilburg University

Tilburg University gaat uitdagingen aan die bijdragen aan de kwaliteit van de samenleving van vandaag en morgen. Met uw financiële steun kunnen wij nog beter onze ambities waarmaken en net dat stapje extra zetten.

Microjustice verspreidt rechtvaardigheid

Voor een aanzienlijk deel van de wereldbevolking, vooral arme mensen, zijn (basis) rechten en rechtssystemen ontoegankelijk. Voor velen betekent dit dat, als ze in een juridisch conflict verzeild raken, ze het zelf maar moeten uitzoeken.

Neem bijvoorbeeld Kenia, een land met veel te weinig advocaten: 5.000 per 42 miljoen inwoners. Het merendeel woont op het platteland en de advocaten zijn louter gevestigd in de steden. Daar komt nog eens bij dat ongeveer 46 % van de bevolking leeft onder de armoedegrens en zich niet eens een advocaat of enige vorm van juridische hulp kan veroorloven.

Familie problemen, eigendomsconflicten en problemen op het werk: ze ontwrichten levens. Deze ontoegankelijkheid van het rechtssysteem werkt belemmerend voor een optimale integratie in de maatschappij en de sociaaleconomische groei van een land.

Hoe kan Microjustice helpen?

Microjustice is een benadering van het recht die zich richt op het brengen van rechtvaardigheid en stabiliteit in relaties van mensen die leven van minder dan twee dollar per dag. Het richt zich op de meest urgente rechtsbehoeften van mensen, zoals identiteitsbewijzen, bescherming van eigendom, oplossingen voor familieconflicten als ook stabiele werk- en zakelijke relaties. Hierdoor kunnen zij zich beter richten op het verbeteren van hun leefomstandigheden en investeren in hun basisbehoeften. Het verbeteren van toegang tot rechtvaardigheid, dáár gaat microjustice om.

Microjustice Project

Mede dankzij alumni van Tilburg University is in Kenia het Microjusticeproject M-Sheria gelanceerd en zijn vrijwilligers getraind (zie ook de website van Hiil en de Facebook-pagina van dit project). Het gaat om een laagdrempelige juridische hulpdienst. In Afrikaanse landen bestaat hieraan grote behoefte. Een belangrijke rol daarin speelde een actie van ING-jurist en alumnus Peter Smits. Dankzij zijn inspanningen ontving het project Microjustice maar liefst 50.000 euro van het ING Goede Doelenfonds. Verder hebben vele alumni van de juridische faculteit bijgedragen aan dit bijzondere project.

Het Tilburg Institute for Interdisciplinary Studies of Civil law and Conflict Resolution Systems (TISCO) doet al jaren onderzoek naar de problemen die een ontoegankelijk rechtssysteem voor burgers en bedrijven opwerpt en ontwikkelt praktische oplossingen. Tegenwoordig wordt het Microjustice project uitgevoerd wordt in een joint venture die de Tilburg Law School met Hiil heeft.

  • M-Sheria is een van deze oplossingen. Het werkt door middel van mobiele telefoons, de website msheria.com, vrijwilligers (paralegals) en een netwerk van adviserende advocaten. Het idee is dat mensen een juridische vraag kunnen (laten) sms’en naar een vijfcijferig nummer. Een van de bij M-Sheria aangesloten advocaten antwoordt op de website die een sms stuurt naar de vragensteller. Doordat vraag en antwoord geanonimiseerd op de website verschijnen, kunnen ook andere mensen daarvan kennis nemen. Zo ontstaat langzamerhand een database met waardevolle juridische knowhow, vertelt Jin Ho Verdonschot, initiatiefnemer en tevens alumnus van Tilburg Law School. “Het gaat om antwoorden op praktische vragen, bijvoorbeeld over hoe je de hoogte van de alimentatie na een echtscheiding berekent.”
  • Een tweede oplossing is het creëren van een website met best practices van juridische oplossingen. Zo wordt op grote schaal het recht transparant, openbaar en begrijpelijk. En krijgen mensen toegang tot, voorheen onbereikbare, informatie die helpt hun meest urgente rechtsproblemen op te lossen. Ook kan iedereen informatie toevoegen en eenvoudig nieuwe best practices aanmaken door webpagina’s toe te voegen.
  • Een derde voorbeeld van een concrete service is de facilitator toolbox. Para legals die in ontwikkelingslanden helpen het recht te verspreiden en concreet toe te passen kunnen beter in behoeften voorzien als zij worden ondersteund met een facilitator toolbox waarin voorbeelden van goede oplossingen en praktijken vindbaar zijn.

Doneren: een rendement van onschatbare maatschappelijke waarde

Het Microjustice project biedt veel mogelijkheden, aangezien de ontoegankelijkheid van rechtssystemen een wereldwijd probleem is. Oplossingen lijken toepasbaar in verschillende landen, culturen en rechtssystemen. Iedere bijdrage maakt een groot verschil in het dagelijkse welzijn, de veiligheid en de sociale positie van voornamelijk arme mensen. Rechtsbescherming zorgt dat mensen veilig in hun leef- en werkomgeving kunnen investeren. Een rendement van onschatbare maatschappelijke waarde.


Tilburg Law School is haar alumni daarom ook erg dankbaar voor steun aan het Microjustice project. De vele donaties maken een verschil in vele levens in Kiberia, Kenia. Zie onderstaand filmpje voor een impressie.

M-Sheria: Mobiel recht in Kenia