Steun Tilburg University

Tilburg University gaat uitdagingen aan die bijdragen aan de kwaliteit van de samenleving van vandaag en morgen. Met uw financiële steun kunnen wij nog beter onze ambities waarmaken en net dat stapje extra zetten.

Mobiele telefoons in Kaapse Townships

Mobiele telefoon Kaapse Townships

In dit project, uitgevoerd door prof. dr. Jan Blommaert, worden mobiele telefoons gebruikt als leermiddel om analfabetisme onder vrouwen van middelbare leeftijd tegen te gaan. Vanwege historische redenen hebben zij zeer weinig onderwijs genoten en beschikken daardoor over een zeer beperkte geletterdheid. 

Kaapse townships worden gekenmerkt door extreme armoede, marginalisering en geringe mogelijkheden tot sociale en fysische mobiliteit. De pogingen om de geletterdheid bij vrouwen via avondonderwijs te verbeteren botsen daardoor steeds op praktische moeilijkheden. Met behulp van mobiele telefoons wordt het onderwijs naar deze vrouwen gebracht en geheel afgestemd op hun eigen mogelijkheden en condities. Via SMS-verkeer worden er nieuwe en betere vormen van lezen en schrijven aangeleerd, zodat mogelijkheden tot sociale mobiliteit kunnen worden ontplooid.

Eén van de cruciale kosten in het project is het voorzien van pre-paid telefoonkrediet. Voor Nederlandse normen is dit erg goedkoop in Zuid-Afrika, maar zelfs die kleine bedragen zijn voor de vrouwen soms te hoog. Ook de aanschaf van derde- of vierdehands mobiele telefoons is vaak nog te duur voor de doelgroep . Donaties groot en klein kunnen hierbij het verschil maken, want zelfs met weinig geld kan binnen dit project zeer veel gerealiseerd worden.