Tilburg Law School

Tilburg Law School verzorgt hooggewaardeerd onderwijs en onderzoek op het gebied van rechten en bestuurskunde in zowel een nationale als een internationale omgeving.

Vrouwen in Rwanda

In de 100 dagen van de genocide die plaatsvond in Rwanda in 1994 zijn ongeveer een miljoen Tutsi’s en gematigde Hutu’s vermoord door Hutu extremisten. 250.000 tot 500.000 vrouwen en meisjes werden verkracht, en in mindere mate ook jongens en mannen. Er werd op grote schaal geplunderd en bezittingen vernield. Na de genocide lag het land compleet in puin. Hoe bouw je een land weer op nadat een genocide heeft plaatsgevonden? Voor deze vraag staat Rwanda al sinds 1994.

Begin 2012 heeft Anne-Marie de Brouwer, universitair hoofddocent bij het Department of Criminal Law en zelf ook Alumna van de Tilburg Law School, een aantal onderzoeksinterviews gehouden onder genocide overlevenden in Rwanda. Zij ondervroeg een aantal overlevenden over de vraag hoe zij over gacaca denken, een van de rechtsinstanties in Rwanda belast met waarheidsvinding, verzoening en het tegengaan van straffeloosheid.


Zonder de gelden van het Tilburg Law School Annual Fund was dit onderzoek niet mogelijk geweest. De resultaten van dit onderzoek moeten nog gepubliceerd worden. U kunt hier een video bekijken van een vrouw die voor dit onderzoek is geïnterviewd. Het interview werd afgenomen op 7 februari 2012.

Het artikel dat Anne-Marie de Brouwer heeft geschreven naar aanleiding van de interviews vindt u op deze pagina.


Uitleg en transcript